logo

Kommunstyrelsen 15 augusti i korthet

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på dagens sammanträde:

Budgetuppföljning maj-juli 2016
Budgetuppföljningen på dagens möte gick inte så långt bak i tiden, därför finns inga större förändringar. Överlag ser det ut att gå lite bättre än budgeterat. Verksamheterna går ungefär som planerat, medan vissa bidrag har ökat.

Nya timplaner läsåret 2016-2017
Riksdagen har under 2016 beslutat om en utökad undervisningstid i matematik för grundskolans årskurs 4-6 med start läsåret 2016-2017. För att kunna utöka med fler undervisnings timmar i matematik för årskurs 4-6 i Sunnemo, Råda och på Älvstranden Bildningscentrum är förslaget att en skoldag i veckan förlängs. Gällande Kyrkhedens skola krävs ingen förändring för att möta kravet på utökad timplan då undervisningstiden redan är förlängd tre dagar i veckan. Förslaget om nya timplaner kommer att påverka skolskjuts i Sunnemo, Råda och på Älvstranden Bildningscentrum. Information kommer att skickas till berörda elever.

Partistöd 2016 - Vänsterpartiet och Miljöpartiet
Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande mandatperioden, som bestämmer att för att partier ska erhålla partistöd ska beslut fattas i fullmäktige. För att vara berättigade ska partierna lämna en redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en granskningsrapport utförd av en av partierna utsedd granskare. De flesta övriga partier har tidigare fått sitt stöd, till detta möte hade också Vänsterpartiet inkommit med sin ansökan. Ärendet ska nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Försäljning av Råda 4:43, Hemgårdens charkuteri, Råda
Kommunstyrelsen beslutade enligt tjänsteskrivelsen som föreslår att Hagfors kommuns överlåter fastigheten Hagfors Råda 4:43 till nuvarande hyresgäst August Larsson Charkuteri AB med tillträdesdag 2016-10-01. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Svar på motion angående hundaktivitetsbana
Lisen Persson, fripolitiker, har skickat in en motion till kommunstyrelsen där hon önskar följande:

  • Att Hagfors kommun bör ombesörja att en aktivitetsbana, för hund och hundägare, byggs i kommunen företrädesvis i Ekshärad med omnejd.
  • Att kommunstyrelsen utser en samordnare för att utveckla idén till färdig ritning/förslag
  • Att kommunstyrelsen godkänner en budget som är realistisk för detta ändamål.

Åsa Johansson fick i uppdrag av kommunstyrelsen att svara nekande på motionen, med anledning av att det finns många föreningar inom kommunen som skulle kunna bedriva sådan verksamhet.

Kommunfullmäktige sammanträder 29 augusti och protokoll från kommunstyrelsens möte kan du läsa under sidan protokoll Öppnas i nytt fönster..

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.