Hjälptjänster

logo

Nya medborgarlöften

Nu har Hagfors kommun och Polisen åter igen enats om ett antal punkter att fokusera på det kommande året. Genom några medborgarlöften visar man tillsammans hur man ska arbeta med upplevda problem och trygghetsfrågor i kommunen.

Medborgarlöften är ett pilotprojekt som startades av polisen under hösten 2014, senast man enades om ett antal områden var januari 2015 och nu är det dags igen. Medborgalöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som redan funnits ett tag mellan kommuner och polisen. Tanken är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för lyfta fram de lokala problemen och utmaningarna bättre.

Under året har det genomförts enkäter och dialoger för att samla in synpunkter från invånare i kommunen. Polisen gör också en samlad problembild över kommunen, utifrån både enkäten och utifrån det dagliga arbete man gör och de erfarenheter som finns sedan tidigare. Denna problembild jobbar polisen med aktivt och uppdaterar med jämna mellanrum. Det är bland annat dessa saker som ligger till grund för de löften som man nu enas om.

Medborgarlöftena
I Hagfors kommun har de nya medborgarlöften också föregåtts av arbete i vårt trygghetsråd, ett råd som består av kommunala tjänstemän i ledningsposition och representanter från polisen. Förutom att ta fram medborgarlöften fungerar Trygghetsrådet även som en brygga och möjlighet för samarbete mellan kommun och polis. Trygghetsrådet träffas regelbundet några gånger per åt och gör det enklare för alla parter att få insikt i varandras organisationer och ökar möjligheten för att skapa förändringar.

Trygghetsrådet har enats om följande medborgarlöften:

  • Trafikmiljön behöver bli säkrare. Polisen kommer att arbeta med detta genom bland annat trafikkontrolleroch riktade satsningar i trafiken. Kommunen och polisen tillsammans kommer också att göra en översyn och i förekommande fall förbättringar av trafikmiljöer runt om i kommunen.

  • Satsningar kring alkohol- och droganvändningen i kommunen behöver förbättras. Detta görs genom ett ökat samarbete kring frågan, med speciell fokus på ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i missbruk eller redan är i missbruk. Hagfors kommun åtar sig att ta fram en drogpolicy och en handlingsplan för hur man handskas med dessa frågor i kommunens skolor.

- Det känns jättebra och viktigt att vi kan skriva nya löften tillsammans, det ökar vårat samarbete och stärker våra organisationer genom att vi får en närhet till varandra – det underlättar i alla situationer framåt. Syftet med att skriva medborgarlöften är såklart fler än de två viktiga sakerna vi har bestämt att satsa på. I slutändan är målet att vi tillsammans med polisen ska verka för att vår kommun ska bli en trygg plats att bo och leva i, säger Åsa Johansson, kommunalråd i Hagfors kommun.

Medborgarlöften

Caroline Eriksson och Tomas Sahlström från Polisen tillsammans med kommunalråd Åsa Johansson när de nya medborgalöftena skrevs under

Publicerad av

Publicerad datum

2016-09-05

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se