Hjälptjänster

logo

Ny byggnad för farligt avfall vid Holkesmossen

Holkesmossens avfallsanläggning i Hagfors kommer snart att få ett tillskott i form av en ny byggnad för farligt avfall. Tanken med byggnaden är att privatpersoner och mindre företag ska ha möjlighet att lämna sitt farliga avfall för sortering på ett praktiskt och säkert sätt.

Farligt avfall är avfall som har frätande, giftiga, cancerframkallande eller explosiva egenskaper. Att avfallet kan tas omhand på ett tryggt och säkert sätt är därför väldigt viktigt. Idag lämnar kunder allt avfall på en bänk i ett kallgarage. Personalen får sedan bära kemikalierna till en miljöstation som i dagsläget finns i en container en bit därifrån. Fördelen med den nya byggnaden är att det blir färre moment för personalen som ska sortera avfallet eftersom avfallet lämnas direkt i byggnaden.

Malin Skoog, miljöingenjör, har projekterat byggnaden i samråd med personalen vid Holkesmossen.

– Jag har tagit fram allt underlag tillsammans med personalen som har varit en stor tillgång i projektet. De har kunskapen och kan verksamheten bäst, säger Malin.

Värms upp av deponigas
Byggnaden kommer att bestå av två delar, en del för mottagning av kemikalier och färg samt en för oljeavfall. Kunden går in och lämnar sitt avfall på ett bord som sedan sorteras av personalen. Tanken är att byggnaden ska värmas upp med hjälp av gas från deponin som i normala fall går till spillo. Deponigas kallas den gas som uppkommer vid en deponi på grund av att man tidigare har deponerat organiskt och brännbart avfall där. Gasen består av knappt 50 % metan, vilket är en brännbar energiresurs. Resten är koldioxid, kväve och mindre mängder av andra gaser.

Begränsad framkomlighet
Arbetet börjar vecka 39, men besökare kan redan nu att märka av att något är på gång vid centralen då containrarna för plastförpackningar har flyttats och står nu mitt på plattan för att göra plats för bygget. Framkomligheten kan därför vara något begränsad under denna period. Följ gärna skyltar på plats.

– Vi hoppas på förståelse under tiden som bygget pågår eftersom det medför förbättringar för såväl kunder, personal och miljö, säger Malin.

Containrarna för plastförpackningar har flyttats och står nu mitt på plattan.

Publicerad av

Publicerad datum

2016-09-16

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se