Hjälptjänster

logo

Miljöteknisk utredning vid före detta Hagforstvätten

Spårämnesundersökning kommer att ske under hösten/vintern.

De första miljöundersökningarna vid före detta Hagforstvätten (fastigheten Underåsen 5) utfördes redan 1994 och efterföljande saneringar har tagit hand om stora mängder av tvättvätskan perkloretylen (PCE).

Undersökningar under 2010-talet har visat att det fortfarande finns PCE kvar i marken och att föroreningar sprids med grundvattnet till Örbäcken.

För att se hur föroreningarna sprids kommer nu ett spårämnesförsök att genomföras. Fyra olika färgämnen kommer att tillsättas i de områden man bedömer att föroreningskällorna finns, och via de olika färgerna kan man följa spridningen.

Under mätperioden kan det förekomma färgskiftningar (gult, orange och grönt) i vattendrag och diken.

Undersökningen startar i slutet av oktober och pågår hela vintern.

Har du frågor kring undersökningen är du välkommen att kontakta
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tina Persson
0563-188 42

Publicerad av

Publicerad datum

2016-09-19

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se