Hjälptjänster

logo

Hagfors på plats 276 i ny Företagsklimatranking

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning Företagsklimat. I år hamnar Hagfors kommun på plats 276 av 290, en ökning från förra årets placering 287. Det betyder att vi har ökat 11 placeringar och därmed vänt en negativ trend då det är första gången sedan 2011 som vi klättrar i rankingen.

Sammanlagt har 109 företag svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 57%. Andelen som anser att företagsklimatet är bra är 26.7%. Den bransch med störst svarsfrekvens är byggbranschen med sina 21% deltagande i enkäten, och 52% av de företagare som svarat har 1-5 anställda. I årets nya fråga kring hur mycket man känner till om vad kommunen arbetar med för att förbättra företagsklimatet tycker 57% av de svarande från vår kommun att de har kunskap om eller till viss del kunskap om hur kommunen arbetat. På frågan om vad de viktigaste åtgärderna i kommunen bör vara svarar företagarna att de är att öka kommunens attraktionskraft, få en bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande, få en bättre dialog mellan kommunen och företagen och att kommunen måste bli bättre på att stimulera nyetableringar.

Överlag är det marginella förändringar på majoriteten av frågorna, med ungefär 0,1% både uppåt och nedåt. Inget av resultaten sticker ut varken positivt eller negativt men sammantaget ökar kommunen 11 placeringar.

- Självklart är vi missnöjda med resultatet, även om vi går upp några placeringar och vänder en flerårig negativ trend kan vi inte luta oss tillbaka och tycka att det är bra. Vår strävan är att bli en attraktivare kommun för våra företag och årets resultat visar att vi fortfarande har en lång väg att gå. Vi tar resultaten på allvar. Nu kommer vi att lägga kraft på att lyssna in vad våra företagare tycker, vad som finns bakom alla siffror och det sammantagna resultatet. Under hösten kommer vi därför att genomföra djupare intervjuer med företagare genom en extern konsult. Vi hoppas kunna få mer information och synpunkter, som underlättar för oss att förstå bakomliggande orsaker till varför resultaten ser ut som de gör. Vi kan bara bli bättre om vi tar till oss av företagarnas synpunkter och anpassar vårt arbetssätt eller gör riktade satsningar för förbättringar, säger Lars Nyborg, utvecklingschef.

Hur har Hagfors kommun arbetat med företagsklimat sedan förra mätningen?
Sedan förra rankingen har flera av kommunens verksamheter arbetat på olika sätt med företagsklimat och allmänna frågor för näringslivet. Förutom att fortsätta med de saker vi arbetat med tidigare, som att genomföra personliga företagsbesök, arrangera after works och fortsätta med samarbeten i befintliga nätverk som näringslivsråd och företagarföreningar i olika delar av vår kommun så har det också skett förändringar.

 • Flera lokala branschnätverk har startats, bland annat ett för kulturella- och kreativa näringar och för besöksnäringen och industrin.
 • Efter att förra årets resultat släpptes fick kommunen besök av Svenskt Näringsliv. Kommunen och ett antal företagare deltog vid besöket där man diskuterade vårt lokala företagsklimat och viktiga frågor som det bör jobbas med.
 • Resultaten av de diskussionerna ledde blanda annat till att näringslivrådet valde ut tre områden att arbeta med under året; fiber, kompetensförsörjning samt information och dialog. Kring de två första områdena har det skapats arbetsgrupper som gjort olika insatser.
 • För att förbättra information och dialog har det satsar mer på det företagsregister som inte fanns vid förra mätningen. Genom det skickas det sedan hösten 2015 regelbundet ut ett nyhetsbrev till alla som finns registrerade. I och med att Hagfors kommun fick en Facebooksida under hösten 2016 finns numera ytterligare en kanal för information och dialog kring näringslivsfrågor. Informationen i kommunens kanaler om olika frågor inom näringslivsarbetet har också utökats när kommunen lanserade sin nya hemsida under våren 2016.
 • Under 2016 arbetar kommunen tillsammans med resten av samhället med framtagandet av en Hagforsstrategi som ska börja gälla från 2017, där har näringslivet varit en viktig utpekad målgrupp. Näringslivet har bland annat deltagit i en workshop riktad till kommunens alla företagare och det har funnits företagare i den referensgrupp som varit involverade i de flesta steg i framtagandet av strategin.
 • Miljö- och byggavdelningen, som ansvarar för mycket av den myndighetsutövning som sker mot företagare i vår kommun, skickade under 2015 ut en enkät för att mäta sin service och bemötande mot sina kunder. Detta var i syfte att utvärdera och förbättra sin verksamhet. Enkäten riktade sig till både företagare och privatpersoner och resultaten var övervägande positiva.

Publicerad av

Publicerad datum

2016-09-20

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se