logo

Tyck till i Hagforsstrategin

Igår offentliggjordes förslaget till Hagforsstrategin. Nu får allmänheten åter igen tycka till om vår gemensamma framtid. Inledde tyckande gjorde fem av kommunens politiska partier genom en politisk debatt, där just framtidsfrågor och strategin diskuterades.

Vad får vår kommun att bli den bästa platsen att bo, leva eller verka i? Hur ser din bild av Hagfors kommun ut idag, och finns det något i den bilden du vill ändra på och kanske saknar? Vad kan du som medborgare, företagare, föreningsaktiv, kommunal tjänsteman eller politiker göra?

Vad vår kommun är, och var vi är på väg är frågor som det inte finns tydliga svar på idag. Tillsammans ska vi försöka hitta svaren på de frågorna under resten av året, och resultatet ska sammanfattas till ett dokument som vi kallar Hagforsstrategin. Efter en vår och sommar av olika typer av dialoger har en arbetsgrupp inom Hagfors kommun sammanställt tusentals synpunkter och åsikter som ungefär 700 invånare har tyckt till om. Förslaget presenterar ett dokument med 1 vision, 7 styrkeområden, 5 fokusområden och 37 mål som ska gälla till och med 2027. Underlaget har sedan gått till en referensgrupp bestående av invånare, strategiarbetets styrgrupp och politiker och tjänstemän i kommunen. Nu är det dags igen för allmänheten att säga sitt innan ett beslut tas av kommunfullmäktige i december.

Politisk debatt
Fem partier representerade av Åsa Johansson (S), Dennis Bygberg (M), Anna Hammar (V), Stellan Andersson (C) och Hans Liljas (L) diskuterade och debatterade viktiga framtidsfrågor under ledning av moderator Magnus Heimdahl. Politikerna fick under den drygt timmeslånga debatten prata utifrån strategins olika områden; livskvalitet för alla, stärkt näringsliv, höjd kompetens på alla nivåer, bättre kommunikationer och en god grön kommun. Det var en ganska enig grupp som konstaterade behovet av olika typer av bostäder, att vi måste marknadsföra kommunen och ledig mark, vilka möjligheter det finns och vad vi kan erbjuda företag. Vårt geografiska läge nämndes som en av våra nackdelar och alla var överens om att en järnväg hade varit bra att ha - även om det inte är aktuellt de kommande 10 åren. Kulturen, vikten av att integrera nyanlända och speciellt barnen, vägar, miljöaspekter och skolan och gymnasiet var andra viktiga frågor som diskuterades. Hur strategin ska implementeras och vikten av en positiv utveckling för kommunen var också en fråga man var enig om var viktig. Hans Liljas (L) konstaterade också att man inte får glömma att framtagandeprocessen för strategin är minst lika viktig, för att det visar en förändringsvilja och skapar positiva kontakter med invånare, och han citerade Karin Boye; ”Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd.”

Vad händer nu?
Fram till 24 oktober har alla invånare i Hagfors kommun möjlighet att tycka till om förslaget, antingen fysiskt i Hagfors stadshus eller digitalt via www.hagforsstrategin.se Länk till annan webbplats.. Är visionen bra, stämmer de 7 styrkeområden, 5 fokusområden med en massa att göra-punkter och 37 målen? Eller har det missats något? Ta chansen att tycka till!

Efter den 24 oktober kommer arbetsgruppen som ansvarar för framtagandet att gå igenom alla synpunkter och se vilka förändringar som kan göras med förslaget. Sedan går förslaget den politiska vägen genom kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige 19 december.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.