logo

Positiva resultat i skolan

Många fler elever i åttan och nian når sina mål, och andelen behöriga att läsa på gymnasiet ökar.

Skolan har gjort en jämförande undersökning av elevresultaten 2015-2016, där man kan se tydliga framsteg.
- Det är jätteroligt och ett fint kvitto på att vi jobbar med rätt saker, säger verksamhetschef Jenny Dahlin.

Vad är det ni har undersökt?

- Vi har tittat på betygen i alla ämnen för alla elever i årskurs 6 till och med årskurs 9 och jämfört höstterminen 2015 med vårterminen 2016. Det vi är extra glada över är att
5 % fler elever i årskurs 8 är behöriga att läsa på gymnasiet, och
9 % fler elever i årskurs 9 är behöriga att läsa på gymnasiet

Siffrorna för måluppfyllelsen är ännu bättre:
10 % fler elever i årskurs 8 har nått alla mål och hela
14 % fler elever i årskurs 9 har nått alla mål!

Hur har ni lyckats få ett såpass bra resultat?
- Vi började med att kartlägga alla elever, ta reda på vilka svårigheter det fanns hos individer och i grupperna och rikta in undervisningen utifrån kartläggningen, berättar Jenny. För att kunna få bästa möjliga studiemiljö har vi jobbat tillsammans med elevhälsan och haft fokus på trygghet i klassrummet, studiero, ordningsregler och sådana saker. I vissa klasser eller grupper har vi haft flera lärare som jobbat mer individuellt med våra elever.

I årskurs 6 och 7 ser det lite annorlunda ut. Eleverna i de årskurserna har redan höga procent måluppfyllelse och behörighet, men här har kurvorna stannat av eller till och med börjat sjunka.
Hur ska ni vända på den utvecklingen?
- Vi kommer att jobba efter samma modell med de yngre eleverna, avslutar Jenny Dahlin. Att de äldre elevernas procentsatser höjts såpass mycket på den relativt korta tiden visar att vi är på rätt spår!

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.