logo

Skolutredning föreslår en F-3 skola i Råda

Idag presenterades den utredning som kommunens politiker beställde i frågan om vilken typ av skola det ska finnas i Råda. Utredningen föreslår en skola för elever i förskoleklass till årskurs 3, utifrån ett elevperspektiv som ska ge alla barn rätt till en bra utbildning med hög kvalitet.

Med motiveringen ”Om beslut fattas i förslagets riktning har kommunen goda förutsättningar att klara sitt uppdrag att bedriva en likvärdig skola med hög kvalitet. Bygden och framför allt eleverna tillförsäkras alla barns rätt till en utbildning med den kvalitet som Skollag och Läroplan föreskriver.” är förslaget till Hagfors kommun följande:

 • att en ny skola för förskoleklassen till och med årskurs 3 byggs i Råda
 • att den nya skolan planeras och utrustas för undervisning anpassad till dagens krav utifrån de statliga styrdokumenten
 • att elevhälsan förses med ändamålsenliga lokaler
 • att tillgång till modern IT-standard skall finnas
 • att idrottssalen upprustas, eftersom elever upp till åk 3 skall ha tillgång till undervisning inomhus
 • att lekytorna rustas till en standard som är avpassad för åldersgruppen
 • att undervisningen för eleverna i årskurserna 4-6, ur en långsiktig likvärdighetsaspekt, flyttar till Kyrkhedens skola
 • att den nya skolan inrymmer lokaler så att eleverna i årskurs 4-6 kan ha sitt fritidshem i Råda.

Uppdraget
Kommunstyrelsen beslutade i juni i år att ge Tage Nordkvist uppdraget med följande förutsättningar:

 • Det ska finnas en skola i Råda
 • Skolan skall vara tillgänglig (pedagogiskt, socialt och fysiskt)
 • Goda lärmiljöer
 • Flexibla lokaler, klassrum, grupprum och temarum
 • Pedagogisk och inbjudande utemiljö
 • Ekonomisk hållbarhet

Utredning skulle dessutom utgå ifrån tre möjliga former för skolan; en ombyggd F-6 skola, en nybyggd F-6 skola eller en nybyggd F-3 skola (4-6 till Kyrkhedens skola). Den skulle också titta på hur en eventuell förändring skulle påverka bygden och kommunen samt vilka socioekonomiska konsekvenser det skulle finnas.

Läs hela utredningen. Pdf, 510.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 510.7 kB)

Läs den sammanfattning som gavs till kommunstyrelsen. Pdf, 265.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 265.8 kB)

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.