Hjälptjänster

logo

VOC-veckan har inletts

Vård- och omsorgscollege - en kvalitetsmärkning av vårdutbildning

Under vecka 42 har Älvstrandsgymnasiet ett speciellt fokus på vård- och omsorgsprogrammet. VOC (Vård och omsorgscollege) Hagfors inledde veckan med mingel och tröjutdelning till årskurs 3. Inför VOC-veckan har eleverna arbetat i olika grupper med sina egna teman.

I morgon, tisdag, kommer eleverna att finnas ute på olika aktiviteter. Du hittar bland annat en grupp elever utanför COOP i Hagfors mellan 13.00-14.00, där de delar ut sin egenhändigt gjorda broschyr om fallprevention. En grupp hälsokontroll och en annan taktil massage, detta i gymnasiets lokaler. Andra aktiviteter är information på SFI och information om vårdutbildningen till grundskolan i Hagfors och Munkfors.

Vård- och omsorgscollege Hagfors är en samverkan mellan Älvstrands-
gymnasiet och vård- och omsorgsverksamheten i Hagfors & Munkfors kommuner samt Landstinget i Värmland.

Utbildningen ska ha en hög kvalitet både i skolan och i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), och bland annat garantera utbildade handledare i den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Kontakten med arbetslivet innebär att utbildningen är anpassad efter arbetslivets krav.           

Publicerad av

Publicerad datum

2016-10-17

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se