logo

Välkommen på samråd om Skolgatan

Nu är de nya ledningarna för vatten och avlopp på plats i Skolgatan. I 50 år eller mer kommer just dessa rör att leverera rent och friskt vatten till kranar runtom i Hagfors. Du som bor i kommunen ska självklart kunna påverka hur Skolgatan ska utvecklas, därför bjuder vi in allmänheten till samråd.

Varmt välkommen på samråd 9 november där du och våra medarbetare från samhällsbyggnadsavdelningen får möjlighet att träffas och utbyta idéer och synpunkter med varandra om Skolgatan.

I samband med samrådet får du bland annat möjlighet att ta del av Hagfors kommuns förslag på hur gatan kan komma att se ut. Vi föreslår att gatan enkelriktas i körriktningen Dalavägen. Detta innebär att vi kan bredda trottoarerna för att butikerna ska kunna skylta på gatan eller ställa ut cafébord. Enkelriktningen kommer att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Tanken är också att knyta samman Skolgatan med Harboevägen där vi nyligen har byggt nya parkeringar, monterat ny gatubelysning och skapat breda fina trottoarer.
Totalt kommer 17 parkeringsplatser att finnas längs med Skolgatan, varav en är avsedd för rörelsehindrade. Ny LED-belysning kommer också att lysa upp gatan nattetid samtidigt som träd och växtlighet kommer skapa en hemtrevlig känsla.

Passa gärna på att besöka Skolgatan innan samrådet. Kika in i butikerna, promenera längs med gatan, och föreställ dig hur du vill att det ska se ut. Dela sedan med dig av din bild när vi ses.

Hagfors kommuns förslag ser du nedan.

Samrådsförslag 1 Pdf, 434.9 kB. (Pdf, 434.9 kB)
Samrådsförslag 2 Pdf, 353.8 kB. (Pdf, 353.8 kB)

När: 9 november 18.30
Plats: Plenisalen, Hagfors

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.