logo

Välkommen till öppet hus om vindkraft

Onsdag 23 november håller Bergvik Skog ett öppet hus i församlingshemmet i Gustav Adolf mellan 10.00 och 19.00. Där kommer representanter från företaget att informera, diskutera och svara på frågor, samt ta emot dina synpunkter på sina planer.

Som vi har skrivit tidigare tittar Bergvik Skog på möjligheterna att etablera en eller flera vindkraftparker inom Hagfors kommun, en möjlighet som kommunens samtliga politiska partier har ställt sig positiva till.

Utifrån Hagfors kommuns vindbruksplan har Bergvik skog valt att undersöka tre områden i kommunens östra del att eventuellt etablera vindkrafts. Det är dels ett bergsområde norr om Gustavsfors, dels ett område öster om Stor-Ullen tillsammans med ett område på Vålberget öster om Gumhöjden.

Bakgrundsinformation:
Bergvik skog har genomfört en förstudie där de samlat information och tagit kontakter med lokalsamhället och andra intressenter. Nu har man kommit till det steg där man vill informera och få in synpunkter från allmänhet och boende i de områden de tittar på. Projekteringsarbete för vindkraft är en lång process som brukar ta flera år. Hagfors kommun kommer senare att vara delaktiga i processen genom att lämna synpunkter i samband med ett samråd som kommer att ske. Miljö- och byggnämnden kommer också att yttra sig kring miljöfrågor i samband med att en ansökan om uppförande av vindkraftverken skickas in av Bergvik skog till länsstyrelsen. Kommunen kommer också att behöva ta ställning till en miljöprövning av ansökan.

Läs mer om Bergvik skogs vindkraftsprojektering på deras hemsida.

Kontaktperson Torsten Persson, projektledare på Bergvik Skog, 023-58374 eller torsten.persson@bergvikskog.se

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.