logo

Kommunstyrelsen i korthet 18 november

Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om Råda skola och ett beslut om en organisationsförändring som ska in i budget för 2017. Båda beslut är förslag som kommunfullmäktige tar beslut om måndag 28 november.

Råda skola
Kommunstyrelsen föreslår, efter votering, till fullmäktige att ta följande beslut på sitt sammanträde:

”En F-3 skola bedrivs i Råda och samhällhällsbyggnadschef får i uppdrag att genomföra en nybyggnation av en F-3 skola, anpassad för att byggas ut till en F-6 skola om elevunderlaget framöver förändras till fördel för en F-6 skola, samt att riva berörda byggnader som tas ur bruk och utföra erforderliga markarbeten. För projektet anslås 12,1 miljoner kronor i 2016-års prisnivå. Dessutom får samhällsbyggnadschef i uppdrag att verkställa en renovering av idrottshallen vid Råda skola.”

Läs hela protokollet här. Pdf, 186.3 kB. (Pdf, 186.3 kB)

Ny organisation
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att godkänna den nya organisationen inom barn-och bildning och individ-och familjeomsorg som lyder:

”I samband med budgetarbetet inför 2017 har barn- och bildningsavdelningen arbetat fram ett förslag på förändrad ledningsorganisation som skulle träda i kraft 2017-01-01. Syftet med förslaget är att stärka skolans ledningsorganisation med fokus på uppdraget som kommunen har enligt Skollagen. Förändringen innebär att individ- och familjeomsorgen för barn och unga ska återföras till Sociala avdelningen. Socialchefen har fått uppdraget att organisera en gemensam verksamhet för individ- och familjeomsorgen inom Sociala avdelningen.”

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.