Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 18 november

Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om Råda skola och ett beslut om en organisationsförändring som ska in i budget för 2017. Båda beslut är förslag som kommunfullmäktige tar beslut om måndag 28 november.

Råda skola
Kommunstyrelsen föreslår, efter votering, till fullmäktige att ta följande beslut på sitt sammanträde:

”En F-3 skola bedrivs i Råda och samhällhällsbyggnadschef får i uppdrag att genomföra en nybyggnation av en F-3 skola, anpassad för att byggas ut till en F-6 skola om elevunderlaget framöver förändras till fördel för en F-6 skola, samt att riva berörda byggnader som tas ur bruk och utföra erforderliga markarbeten. För projektet anslås 12,1 miljoner kronor i 2016-års prisnivå. Dessutom får samhällsbyggnadschef i uppdrag att verkställa en renovering av idrottshallen vid Råda skola.”

Läs hela protokollet här.PDF (pdf, 186.3 kB)

Ny organisation
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att godkänna den nya organisationen inom barn-och bildning och individ-och familjeomsorg som lyder:

”I samband med budgetarbetet inför 2017 har barn- och bildningsavdelningen arbetat fram ett förslag på förändrad ledningsorganisation som skulle träda i kraft 2017-01-01. Syftet med förslaget är att stärka skolans ledningsorganisation med fokus på uppdraget som kommunen har enligt Skollagen. Förändringen innebär att individ- och familjeomsorgen för barn och unga ska återföras till Sociala avdelningen. Socialchefen har fått uppdraget att organisera en gemensam verksamhet för individ- och familjeomsorgen inom Sociala avdelningen.”

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se