logo

Hagfors kommuns dagliga verksamhet får tummen upp av IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn av Hagfors kommuns uppsökande verksamhet och planering av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade. Inspektionen avslutar ärendet med att konstatera att kommunen uppfyller de krav och lagar som ställs.

Målgruppen för tillsynen har i första hand har varit personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De områden man tittat på är:

  • uppsökande verksamhet
  • planering för målgruppens behov av daglig verksamhet
  • kompetensutveckling för personalen
  • samverkan med intresseorganisationer
  • struktur för brukarinflytande

- Under ett par år har vi i kommunen arbetat med utveckling av daglig verksamhet, där medarbetarna tillsammans med enhetschefen gjort ett gediget arbete. Det känns därför extra roligt att vi nu fått ett kvitto på att arbetet är av god kvalitet och i enlighet med lagens intentioner, säger socialchef Monica Hammar.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.