logo

Kommunfullmäktige tog beslut om ny F-3 skola i Råda

Idag har kommunfullmäktige tagit det slutliga beslutet kring vilken skolform som ska bedrivas i Norra Råda. Beslutet blir en skola för förskoleklass till årskurs tre, ett beslut som togs efter votering.

Förslaget till beslut från kommunstyrelsens extrainsatta möte 18 november var följande:

”En F-3 skola bedrivs i Råda och samhällsbyggnadschef får i uppdrag att genomföra en nybyggnation av en F-3 skola, anpassad för att byggas ut till en F-6 skola om elevunderlaget framöver förändras till fördel för en F-6 skola, samt att riva berörda byggnader som tas ur bruk och utföra erforderliga markarbeten. För projektet anslås 12,1 miljoner kronor i 2016-års prisnivå. Dessutom får samhällsbyggnadschef i uppdrag att verkställa en renovering av idrottshallen vid Råda skola.”

Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet lämnade in ett motyrkande om en F-6 skola. Alla närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare i fullmäktige fick ta ställning till båda förslag slutligen genom en votering, det vill säga en omröstning. I omröstningen fick F-3 alternativet flest röster och vann därmed. Sammantaget var det 35 ledamöter som röstade, F-3-alternativet fick 18 röster och F-6-alternativet fick 17 röster.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.