logo

De äldre trivs i Hagfors kommuns äldreomsorg

Den rikstäckande undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? tar reda på äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Undersökningen visar att kommunens äldre sammantaget är nöjda med både hemtjänstinsatser och kommunens särskilda boende. Vård- och omsorgsavdelningen har därmed också förbättrat sina resultat på flera områden jämfört med 2015.

Socialstyrelsen genomför årligen på uppdrag av regeringen en undersökning hur äldre uppfattar äldreomsorgen. I undersökningen ingår äldre med stöd av hemtjänst och äldre som bor på särskilt boende.

I år var 83% av de svarande sammantaget nöjda med insatser på särskilda boende, jämfört med 80% 2015. När det gäller hemtjänsten var 96% sammantaget nöjda, jämfört med 94% 2015. Vård- och omsorgsavdelnignen följer upp resultat och sin verksamhet genom kommunens styrmodell målkort. Det som jämförs och följs upp är andelen som är sammantaget nöjda med de två insatserna.

- Varje år när resultaten kommer analyserar vi det för att se vad vård- och omsorgstagarna är nöjda med och vad vi måste fortsätta att förbättra. Förra året önskades bland annat fler aktiviteter på våra särskilda boenden, därför startade vi två projekt under 2016 på särskilt boende; helhetshälsa och kultur för äldre. Projekten skall bidra till att de som bor på boendet upplever mer stimulans, gemenskap och meningsfullhet. Vi hoppas också att vissa fysiska aktiviteter även bidrar till att minska antalet fall, bättre nattsömn och minskat behov av nattmedicin, säger Eva Alama, vård- och omsorgschef.

I 2016 års undersökning svarade totalt 190 personer på enkäten i Hagfors kommun, varav 127 personer (58,3%) av de som har hemtjänstinsatser och 63 personer (45,7%) av de som bor på särskilt boende.

Här är några exempel från hemtjänsten:

  • 98 % upplever att de får ett bra bemötande från personalen.
  • 95 % känner förtroende för personalen.
  • 93 % känner sig trygg hemma med hemtjänst.

Här är några exempel från särskilt boende:

  • 95 % upplever att de får ett bra bemötande från personalen
  • 90 % känner förtroende för personalen.
  • 86 % känner sig trygg att bo på särskilt boende.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.