Hjälptjänster

logo

Bio Hagfors får ny driftansvarig

Idag har Hagfors kommun och Hagfors Minnesmuseum Insamlingsstiftelse skrivit ett avtal kring drift och samverkan gällande Bio Hagfors. Avtalet börjar gälla från 2017-01-01.

Syftet med avtalet är att överlåta driftansvar för bioverksamheten till Hagfors Minnesmuseum Insamlingsstiftelse för att skapa goda förutsättningar för en fortsatt verksamhet. Hagfors kommun står kvar som huvudman för bion och äger fortsatt verksamheten. Hagfors Minnesmuseum Insamlingsstiftelse ansvarar efter årsskiftet för verksamheten, vilket bland annat innebär att boka och visa filmer. För att säkerställa att kvaliteten bibehålls i verksamheten kommer större förändringar i biografverksamheten att ske i samråd med Hagfors kommun.

- Vi tror att det finns mycket samordningsvinster i detta. Från årsskiftet 2016 tog samma entreprenör över driften för Hagfors Järnvägsmuseum och de har sedan tidigare också ansvar för minnesmuseet, bion blir ännu ett kulturellt tillskott. Alla tre är viktiga delar i vår kommuns kulturutbud för både invånare och besökare. Därför finns det en poäng med att samla ihop de olika verksamheterna för att kunna satsa ordentligt på dem. Vi hoppas att det kan möjliggöra en utveckling och en positiv framtid för vårt kulturliv och fler mysiga timmar i biomörkret för våra invånare, säger Åsa Johansson, kommunalråd.

Hagfors kommun driver biografen fram till årsskiftet och avslutar med en sista film 29 december. Efter årsskiftet hänvisas frågor om verksamheten till den nya organisationen som driftar bion.

Utvecklingschef Lars Nyborg, kommunalråd Åsa Johansson och ny driftansvarig Leif Andersson

Utvecklingschef Lars Nyborg, kommunalråd Åsa Johansson och ny driftansvarig Leif Andersson

Publicerad av

Publicerad datum

2016-12-06

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se