Hjälptjänster

logo

Hagforsstrategin pekar ut kommunens framtid

Den 18 januari i år tog kommunstyrelsen ett beslut om att ta fram en strategi för hela vår kommun. Under året har ett omfattande arbete gjorts där ungefär 800 invånare i kommunen har deltagit. Igår 19 december antog kommunfullmäktige Hagforsstrategin 2017-2027.

Strategin är framtagen av tjänstemän i Hagfors kommun tillsammans med människor som bor, lever eller verkar i kommunen. Genom en omfattande dialogprocess har vi tillsammans via medborgardialoger, kreativa möten, enkäter, intervjuer och moderna kommunikationsverktyg bestämt vart vi är och hur vi uppfattas idag samt hur vi ska vara och uppfattas i framtiden. Strategin består av 1 vision för framtiden, 7 styrkor, 5 prioriterade områden och 35 mål.

- Vi i arbetsgruppen har format en ram men det är invånarna i Hagfors kommun som har bidragit med innehållet. Det har varit allt från barnfamiljer som gått på ett öppet forum en söndag i april, ungdomar som har skrivit framtidsönskningar på en marknad till företagare och föreningar som lyft utvecklingsidéer på en workshop. Jag hoppas på att vår gemensamma strategi stärker vår självbild och stolthet i kommunen och att vi tillsammans nu kan ta krafttag för att arbeta för att skapa en mer attraktiv kommun, säger Christoffer Branzén, projektledare för Hagforsstrategin.

Vad händer nu?
I samband med att strategin antogs tog kommunfullmäktige även en implementeringsplan som ger ramarna för hur det fortsatta arbetet ska ske samt ett utkast till en varumärkesplattform. Kommunens utvecklingsenhet får uppdraget att samordna implementeringen och för det arbetet de närmaste åren satsar nu kommunen också fyra miljoner ur 2016 års resultat, förutsatt att utrymme finns. Efter årsskiftet börjar utvecklingsenheten att forma en arbetsgrupp och planera det framtida arbetet med strategin och utvecklingen av varumärkesplattformen.

Arbetsgruppen som samordnat framtagande vill också passa på att rikta ett stort tack till dig som varit delaktig i arbetet på olika sätt!

Här kan du läsa Hagforsstrategin 2017-2027. PDF (pdf, 2.5 MB)
Du kan också klicka på bilden för att komma till dokumentet.

Hagforsstrategins framsida

Publicerad av

Publicerad datum

2016-12-20

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se