Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige hyllade tre stipendiater

Igår delades 2016 års Kulturstipendium ut till Kenth Stafås. Tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) delades också diplom och blommor ut till Olle Göransson och Ola Ekblom för deras insatser för det gröna näringslivet.

Kenth Stafås och Åsa Johansson

Årets Kulturstipendiat 2016 Kenth Stafås och kommunalråd Åsa Johansson

Hagfors kommun delar årligen ut ett kulturstipendium, ett stipendium som kan delas ut till personer, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärksammade insatser för Hagfors kommun eller till lovande förmågor. Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser. Sammanlagt har det i år lämnats in sju nomineringar. Årets stipendiat, Kenth Stafås, valdes ut bland dessa med följande motivering:

"För sitt stora kunnande inom trähantverk, som bland annat innefattar möbler, sniderier och knivar, tilldelas Kenth Stafås Hagfors kommuns kulturstipendium 2016. Med stor kunskap och kärlek för genuint hantverk, traditionella hantverkstraditioner och med ett lokalt perspektiv har Kenth Stafås bidragit till att på ett inspirerande sätt bevara och utveckla genuin hantverkstradition."

Insatser för det gröna näringslivet
Under mötet delades också diplom och blommor ut till lantbrukarna och företagarna Olle Göransson och Ola Ekblom. Bakom stipendiet står Lantbrukarnas riksförbund (LRF) tillsammans med Hagfors kommun. Stipendiaterna har båda bidragit till att stärka och utveckla det gröna näringslivet, som LRF beskriver som olika verksamheter och affärsmöjligheter i de gröna näringarna med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Både Olle och Ola har och kommer till exempel att ta emot nyanlända som praktikanter i sina gröna näringar, ett viktigt bidrag för vår kommuns integration. Patrik Olsson, ordförande för LRF's regionstyrelse i Värmland, var också med under kvällens sammanträde för att uppmärksamma stipendiaterna.

Stipendiater grönt näringsliv

Olle Göransson, Åsa Johansson, Ola Ekblom och Patrik Olsson

Publicerad av

Publicerad datum

2016-12-20

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se