Hjälptjänster

logo

Samverkan bidrar till ökad trygghet

Under våren genomförde Polisen en trygghetsmätning i bland annat Hagfors kommun, idag släpptes resultatet som visar att boende i norra delar av Värmland upplever stor trygghet.

tryggt i norra Värmland

Foto: Munkfors kommun. På bilden ser du Ann-Katrin Järåsen, kommunalråd i Torsby, Tomas Sahlström, chef för lokalpolisområde Torsby, Caroline Eriksson, kommunpolis, Åsa Johansson, kommunalråd i Hagfors, Gunilla Ingemyr, kommunalråd i Sunne, och Eric Henriksson, kommunstyrelsens vice ordförande i Munkfors som gläds över att norra Värmland upplevs som en trygg plats.

Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby kommuner har ingått i ett pilotprojekt för medborgarlöften under 2014 och 2015. Medborgarlöften har dels tagits fram genom medborgardialoger men även genom lokala trygghetsmätningar. Idag presenterades resultaten av mätningen som gjordes under våren. Ungefär 300 personer har svarat på enkäten i varje kommun och svarsfrekvensen är mellan 48.6 och 59.2 procent.

Frågorna handlade om utemiljö, missbruksproblem, utomhusstörningar, utsatthet eller oro för att utsättas för brott, känslor kring otrygghet och polisens agerande mot problem. Resultaten visar att invånarna i de fyra kommunerna överlag inte upplever någon större oro i dessa frågor. Här kan du se alla fyra kommuners resultat.Excel (excel, 22.5 kB)

- Trygghet är en viktig fråga för våra medborgare och då måste vi vara flera aktörer som samarbetar. Jag är glad över att både våra och alla fyra kommuners resultat är positiva och att våra medborgare upplever en god trygghet, säger kommunalråd Åsa Johansson.

Enligt Tomas Sahlström, chef för lokalpolisområdet Torsby där de fyra kommunerna ingår, beror de goda resultaten på samverkan mellan polisen och kommunerna. Insatser som gjorts i de kommunerna under året har också en bidragande effekt. Där finns bland annat exempel som ökad kontakt mellan polis och skola riktade insatser mot ungdomars bruk av narkotika, större polisnärvaro, och effektiv samverkan i lokala trygghetsråd.

Här kan du läsa om vilka medborgarlöften kommunen och Polisen kom överens om tidigare i år.

Publicerad av

Publicerad datum

2016-12-21

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se