Hjälptjänster

logo

Händelserikt år för kommunens GVA-enhet

Året börjar lida mot sitt slut och när vi blickar tillbaka kan vi konstatera att det har varit ett händelserikt 2016, framför allt för gata, vatten- och avfallsenheten. Tack vare fjolårets starka bokslut har Hagfors kommun satsat hela 10,5 miljoner kronor under året på att förbättra gator, vägar och belysning. I summan ingår även upprustningen av torget.

År 2015 gjordes en omfattande inventering av kommunens gator och vägar. Detta för att få en bra överblick över vilka som var i störst behov av upprustning under 2016. I detta arbete tittade vi inte enbart på hur vägarna såg ut ovanför marken. Skicket på ledningarna för vatten- och avlopp var också av stor betydelse. Att asfaltera en gata för att sedan behöva gräva upp den på nytt på grund av dåliga ledningar är något som vi verkligen ville undvika. Att det blev en god geografisk spridning på årets arbeten var också viktigt. Hagfors är en stor kommun och vårt mål var att rusta upp vägar på flera platser i kommunen.

Satsar på gång- och cykelvägar
I år har vi satsat extra mycket på gång- och cykelvägar i kommunen. Vi har både rustat upp befintliga vägar och byggt nya, bland annat längs med Atterbergsvägen och Hedvägen. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utöka gång- och cykelvägnätet för att skapa en trygg och tillgänglig trafikmiljö. Vi tar särskild hänsyn till att barn och ungdomar ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt via gång- och cykelvägar som binder samman olika bostadsområden.

Centrum får ett rejält lyft
Vi har även börjat rusta upp de centrala delarna av Hagfors och Ekshärad. Skolgatan har fått nya ledningar för vatten- och avlopp då de gamla var i mycket dåligt skick. Nästa år kommer gatan få ny beläggning och en helt ny utformning. Torget i Hagfors ska också få ett rejält lyft. Hittills har vi tagit bort alla bassänger och en stor del av alla murar. I de murar som ska stå kvar har vi borrat hål som ska belysas. I Ekshärad har Klarälvsvägen och Hembygdsgårdsvägen fått ny beläggnig. Parkeringarna framför butikerna har också rustats upp vilket ska främja handeln och höja trivseln i området.

Vi berättar vad vi gör och hur bra vi gör det i större utsträckning
För åttonde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersökningen ”Information till alla” för att undersöka innehåll och kvalitet på kommunernas webbplatser. Utgångspunkten har varit att se på den information som finns på webben utifrån medborgarens perspektiv. Totalt har SKL använt cirka 250 frågor som berört flertalet av kommunens verksamhetsområden. Informationen på hagfors.se om gator, vägar och miljö når 100 %, alltså full pott.

I den senaste kvartalsrapporten från analysföretaget Smampion har Hagfors kommuns sida på Facebook fått högst poäng av alla kommunala facebooksidor i Sverige. Bland annat räknar företaget in tillväxt, engagemang, aktivitet, responsivitet i sin samlade analys.

Här är alla utförda arbetenPDF (pdf, 29.5 kB)

Publicerad av

Publicerad datum

2016-12-30

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se