Hjälptjänster

logo

Barn- och ungdomsvårdens satsningar

Under veckan fick kommunens socialtjänst besök av Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. På dagordningen fanns viktiga frågor om rekrytering, familjehemsvård, samverkan och uppföljning.

Sedan hösten 2015 deltar Hagfors kommun i ett samarbete med Cecilia Grefve och veckans besök var den andra sedan starten. Hagfors kommuns arbete i frågan leds av Annica Lövgren som är verksamhetschef för socialtjänstens barn- och ungdomsarbete. Förutom Annica deltog flertal tjänstemän och politiker från kommunen samt representanter från Landstinget i Värmland, Region Värmland och Karlstads universitet. Under en heldag kunde deltagarna tillsammans med den nationella samordnare utvärderade och utbyta erfarenheter i arbetet så här långt med att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården både lokalt och nationellt. Kommunen får enligt Cecilia Grefve ett gott betyg. Hon berättar att hon är nöjd med kommunernas arbete, men utmaningar kvarstår. Att få med barn och ungas perspektiv och åsikter i arbetet är exempelvis en svårighet för de flesta kommuner.

Handlingsplan viktig för arbetet
På dagordningen fanns också en uppföljning på den lokala handlingsplan för kommunens barn- och ungdomsenhet som togs fram efter det första kommunbesöket. Handlingsplanen utgår från de utvecklingsområden som är fastställda regionalt men har tagits fram lokalt; familjehemsvård, samverkan samt kompetens och stabilitet. Varje område innehåller ett antal aktiviteter med ansvariga medarbetare och chefer och tidpunkter för uppföljning som blir ett viktigt verktyg för planering och uppföljning av verksamheten. Här finns bland annat aktiviteterna att alla nya familjehem ska erbjudas familjehemsutbildning och handledning, utbildningsinsatser samt implementering av metoder för barn- och ungdomsenheten samt aktiviteter som ska ske tillsammans med hälso- och sjukvård samt skola.

Mer tid för barn och unga
Förutom en handlingsplan har det också inför tidigare besök gjorts en mätning av socialsekreterarnas och enhetschefens arbetstider. Mätningen visar att socialsekreterarna, i Hagfors liksom i övriga kommuner i landet, lägger mycket tid på administration och dokumentation. För att avlasta och underlätta för socialsekreterarna har det i Hagfors anställts administratörer samt gjorts inköp av digitala verktyg.

-Vårt mål är att socialsekreterarna ska få möjlighet att ägna mer tid till möten med barn och unga. Eftersom vi inte gjort någon ny arbetstidsmätning kan vi inte säga att det ännu skett någon förändring men jag tror att vi tagit viktiga steg i rätt riktning. I Hagfors har vi en ganska stabil arbetsgrupp där flera socialsekreterare har lång erfarenhet. De förstärkningar som gjorts handlar därför också om att förbättra socialsekreteranas arbetsmiljö, säger Annica Lövgren.

Publicerad av

Publicerad datum

2017-01-12

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se