logo

Skolgatan får en bättre gatumiljö

Tisdag 31 januari beslutade samhällsbyggnadsutskottet att Skolgatan framöver kommer att bli enkelriktad, efter en längre process med diskussioner och samråd med medborgare och företagare.

Under perioden augusti till november 2016 lade kommunens vatten och avloppsenhet nya ledningar i Skolgatan då de gamla var i mycket dåligt skick. Hur gatan skulle återställas var däremot en fråga samhällsbyggnadsavdelningen ville avvakta med för att kunna inhämta synpunkter från medborgare, berörda företagare och boende i området samt räddningstjänst och ambulans.

Samråd
Den 9 november 2016 bjöd Hagfors kommun in allmänheten till ett samråd gällande Skolgatans utformning. Invånarna och företagarna fick möjlighet att diskutera för- och nackdelar med hur Skolgatan ser ut idag samt vad som är bra/mindre bra med kommunens förslag om att enkelrikta gatan. Till samrådet hade Hagfors kommun tagit fram ritningar. Alla synpunkter som togs emot, både via samrådet och de handlingar som skickades in till kommunen via post och e-post, har sammanställts och legat till grund för samhällsbyggnadsutskottets beslut. Utöver samrådet har det även skickats in synpunkter från medborgare, synpunkter som varit både för och emot en enkelriktning. Synpunkter har också inhämtats från blåljuspersonal som inte ser några problem med en förändring av gatan.

En mer trivsam och anpassad gata
Att enkelrikta Skolgatan i körriktning från Uddeholmsvägen mot Dalavägen innebär att trottoarerna kan breddas, vilket ökar möjligheten för butikerna i området att skylta och ställa ut cafébord. Enkelriktningen kommer att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och ytor kommer att frigöras vilket gör det lättare för barnfamiljer och personer med funktionshinder att ta sig fram på gatan. Förutsättningarna för att skapa en trivsam mötesplats och utemiljö via växtlighet och belysning ökar också i samband med den nya utformningen.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se