Hjälptjänster

logo

Vattnets resa från Stora Ullen till din kran

För de flesta är det en självklarhet att ha rent vatten i kranen. Oavsett om man ska laga mat, duscha, borsta tänderna eller helt enkelt bara dricka det så räknar vi med att det ska komma rent vatten när vi vrider på kranen. För visst tar vi ofta för givet att det alltid ska finnas där när vi behöver det? Vatten är idag en självklarhet, men det räcker med att vara utan det en kort stund för att inse hur beroende vi faktiskt är av det.

Är det någon som har koll på hur man gör ett riktigt gott dricksvatten så är det vår medarbetare Anders Gustafsson. I kommunen ansvarar han för drift, skötsel och underhåll av kommunens dricksvattenanläggningar. Kort sagt är det han som ser till att vattnet som kommer hem till dig är säkert och håller hög kvalitet.

Så gör vi vårt dricksvatten
Vattnets resa till din kran börjar på 25 meters djup i sjön Stora Ullen. Härifrån hämtas sjövatten, även kallat råvatten, som leds genom en grovsil. Vattnet når stranden via en 250 meter lång trätub av ek som hålls samman av 900 stålband. Därifrån pumpas det vidare till en högpunkt på Mana. Vattnet rinner sedan med självfall hela 4,5 kilometer ner till Ullenverket där det renas i flera steg innan det kommer hem till dig.

Cirka 4 000 kubik vatten produceras varje dygn i verket som levererar dricksvatten till 15 000 invånare i Hagfors, Munkfors och Forshaga kommuner (Olsäter). Det finns även två mindre vattenverk i Sunnemo och Gustavsfors.

Reningens olika steg
Ullenverket har två separata produktionslinjer där vattnet renas i olika steg. Vid själva intaget till verket tillsätts en liten dos fällningsmedel i båda linjerna som ska klumpa ihop partiklar till så kallade flockar som binder till sig växtdelar, mikroorganismer med mera.

I linje ett tillsätts kolsyra och soda för att höja vattnets pH-värde och alkalinitet. Vattnet går sedan igenom ett långsamfilter där det filtreras långsamt genom en sandbädd. Tack vare detta steg får vattnet en bättre smak samtidigt som det tar bort eventuella mikroorganismer. Vattnet desificeras sedan med hjälp av uv-ljus som tar död på virus.

I linje två är långsamfiltren ersatta med filter av aktiverat kol som ska förbättra vattnets lukt och smak. Liksom på linje ett sker alkalisering och uv-desinfektion innan det når högreservoaren. Härifrån distribueras vattnet ut i ledningsnätet och når slutligen din kran.

Kvalitet och kontroll
Varje år tar Anders ett stort antal prov på dricksvattnet vid våra vattenverk, i ledningsnätet och hos användare för att vara säker på att det inte innehåller bakterier eller skadliga ämnen. Just idag ska Anders ta ett kemiskt och mikrobiologiskt prov på Sunnemo vattenverk. I sin hand håller han en liten grön väska som innehåller kylklampar och tomma provflaskor som ska fyllas med vatten från provstället.

Är vattnet okej?
Vattenproverna skickar han sedan in för analys till ett laboratorium som undersöker om vattnet innehåller kemikalier eller mikroorganismer.

Även vattnets lukt och smak testas. När proverna har analyserats ger laboratoriet ett av tre omdömen: tjänligt som betyder att vattnet är bra för det ändamål man tänkt sig, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Tjänligt med anmärkning är en varningssignal.
– Det är en viktig ledtråd om att vi måste utreda varför värdena är förhöjda, säger Anders.

Otjänligt vatten ska däremot inte användas som dricksvatten eller i matlagning. Det beror på att vattnet kan ha en negativ inverkan på hälsan. Förutom att kontrollera vattnets kvalitet vid vattenverken gör Anders även stickprov i nätet hos användare. Efter besöket på vattenverket besöker vi Coop i Sunnemo där Anders frågar om han får ta ett prov i personalens fikarum. Kvinnan i kassan ler stort och frågar glatt om det är dags igen. Att han har tagit prov där flera gånger tidigare märks tydligt.

Det bästa med jobbet enligt Anders är friheten. Att få åka till olika platser i kommunen och ta prover i sjöar, vattenverk och besöka användare är något som han uppskattar.
- Det är inte alla som får ta sin frukostrast precis intill en sjö, säger Anders och skrattar.

Jour dygnet runt
Ett datoriserat övervakningssystem håller koll på kommunens vattenverk, reningsverk och pumpstationer dygnet runt. Skulle något hända larmas personal som har beredskap för att kolla upp och och avhjälpa felet.

Ullenverket

Ullenverket

Liten ordlista

Alkalinitet - hur känsligt vattnet är för försurning. Alkalinitet är vattnets förmåga att stå emot försurning (lågt pH).

Ledningsnät - rör som leder dricksvatten från vattenverken och avloppsvatten till reningsverken samt avleder dränerings- och dagvatten från husgrunder, gator och torg. I Hagfors kommun är nätet 24,5 mil långt.

Sandfilter - under dricksvattenproduktionen silas vattnet genom flera lager av sand i en bassäng för att renas. Man härmar naturen där vattnet vid grundvattenbildning silas genom marken.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se