logo

Lyckat projekt ger 22,5 miljon i minskade energikostnader

På fem år har energianvändningen i Hagfors kommun minskat med 34,7 procent. Totalt har kommunen sparat hela 21,8 miljoner kronor i minskade energikostnader. Detta är resultatet av ett lyckat energiprojekt som nu har utvärderats.

Hagfors kommun sköter om cirka 90 000 kvadratmeter byggnader i form av skolor, vård- och omsorgsboenden, kontor och fritidslokaler. Att en stor del av kommunens klimatpåverkan kommer just från att värma upp alla dessa ytor är därför inte så konstigt. Sedan 2010 har samhällsbyggnadsavdelningen arbetat intensivt med att sänka energianvändningen i kommunens fastigheter men också inom enheterna för gatubelysning, vatten- och avlopp. Att öka medvetenheten om energi och klimatfrågor, både hos medarbetare och invånare, har också varit en viktig del i arbetet.

2011 satte samhällsbyggnadsavdelningen ett mål att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till 2015. Målet uppfylldes redan 2014 vilket gjorde att det höjdes till 30 procent. 2016 nådde vi 34,7 procent, ett resultat som motsvarar hela 21,8 miljoner.

- Delar av pengarna som vi har sparat genom att tänka och arbeta mer energieffektivt har vi kunnat lägga på underhåll av fastigheter samt gator och vägar, säger Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef.

Hagfors kommun har satsat cirka 6 miljoner kronor mellan 2012-2016 på att energieffektivisera kommunens fastigheter. Metoden som har använts i arbetet kallas Energy Performance Contracting och bygger på att fastighetsägarens investering finansieras av de energibesparingar som uppkommer i och med projektet. Pay-off tiden för projektet, alltså den tid det tar att tjäna in de pengar som man har satsat, är bara 0,27 år. Den normala tiden brukar vara mellan 5-10 år.

- Jag vågar nog påstå att det inte finns någon som har lyckats bättre i Sverige med att få tillbaka satsade medel. Det här är inte ett en mans verk utan alla medarbetare i kommunen har gjort detta tillsammans, säger Kenneth.

Åtgärder som gett resultat
Under projektet har kommunen undersökt och förbättrat system som påverkar energianvändningen, till exempel värme, ventilation, vatten, el och byggnadsskal. Bland annat har ny ventilation och energieffektiva pumpar installerats i våra fastigheter, en jämnare temperatur har skapats inomhus, vindar har isolerats, radiatorsystem har injusterats och nya fönsterglas har installerats.

Kommunen har också arbetat hårt med att få bort ovidkommande vatten från kommunens reningsverk. Detta är vatten i form av regn och snö som inte behöver renas lika mycket som vatten från toaletten till exempel. För att få en bättre ljusmiljö och spara energi har kvicksilverlampor bytts ut mot LED-armaturer som håller längre och som är bättre för miljön.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.