Hjälptjänster

logo

Positivt resultat för 2016

Hagfors kommuns bokslut för år 2016 visar ett positivt resultat på +23,5 miljoner kronor. Det gör att kommunen når målet om 2% överskott, vilket tyder på god ekonomisk hushållning.Det budgeterade resultatet för 2016 var 11.7 miljoner kronor, vilket innebär att årets resultat är 11,8 miljoner bättre än budgeterat.

Det fastställde Hagfors kommuns budgetkommitté under gårdagens möte. Bokslutet ska klubbas slutgiltigt först på kommunstyrelsens sammanträde måndag 13 mars och på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 27 mars.

- Det är såklart jätteroligt att ännu ett år göra så goda resultat. Förra året var ett händelserikt år med bland annat framtagande av en strategi, stora satsningar på våra gator och vägar och en folkomröstning. Våra medarbetare är den stora anledningen till att det går bra för oss. Det som sker i både det lilla och det stora varje dag är jag dem väldigt tacksam för, säger Åsa Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Största förklaringarna till årets goda resultat jämfört med det som var budgeterat är att verksamheterna totalt sett fått resultat som är betydligt bättre än förväntat, totalt har verksamheterna använt 8,2 miljoner kronor mindre än vad som var budgeterat. Enskilda verksamheter redovisar däremot både över och underskott. Utöver detta fick kommunen betydligt sämre skatteintäkter med -2,5 miljoner kronor men betydligt bättre intäkter från generella bidrag och fastighetsavgift som hamnade på +5,7 miljoner mer än vad som budgeterats. Vid en historisk jämförelse mellan 1987 och 2016 är årets resultat det näst bästa vad gäller båda löpande penningvärde (där vi inte tar hänsyn till att penningvärdet har ändrats genom inflation eller deflation) och räknat i procent av skatteintäkter och generella bidrag.

Ekonomichef Jonas Nilsson är även han nöjd över resultatet men ser att det finns utmaningar framöver.

- Kommunkoncernen har tack vare fortsatt god likviditet kunnat amortera 16,7 miljoner kronor på våra lån. Låneskulden har minskat med cirka 5 procent, vilket förbättrar det ekonomiska utrymmet för verksamheterna under kommande år när vi inte ser ut att göra lika positiva resultat. Att amortera är viktigt för att ge oss en mer stabil grund framöver, säger han.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se