logo

Medarbetarna trivs bra inom Hagfors kommun

Hagfors kommuns årliga medarbetarundersökning visar förbättrade resultat i flera områden under 2016. Likt tidigare år får index gällande jämställdhet, ledarskap och arbetsmiljö höga betyg.

Undersökningen genomförs varje år för att vi ska få en god bild av hur vår organisation mår, vilka styrkor vi har och vad vi kan förbättra tillsammans. Frågorna besvaras på en skala från 1 till 5, där 1 är lägsta betyg och 5 är högsta betyg. Medarbetarundersökningen består av sju block med tillhörande frågor. Alla frågor sammanfattas i MMI (Motiverad-Medarbetar-Index) som fångar upp såväl medarbetarnas nöjdhet som motivation. Årets MMI är 3.8, vilket innebär att vi ligger kvar på samma resultat som 2015.

Deltagarantalet har ökat stadigt varje år. Av 1140 utdelade enkäter lämnades 1031 in vilket ger en svarsfrekvens på 90%. Det är det högsta deltagarantalet sedan starten.

- Det är glädjande att det var så många som deltog, det tyder på ett fortsatt engagemang hos våra medarbetare. Årets resultat ser väldigt stadigt ut, vi ökar något på nästan alla frågor och det hoppas vi såklart betyder att vi har medarbetare som mår bra och trivs hos oss. Efter 2015 års resultat konstaterade vi att behövde utveckla vår interna kommunikation, på 2016 års resultat ser vi en ökning på just det området, vilket är glädjande. Vi kommer nu att informera våra medarbetare om resultaten och fortsätta arbeta med de frågor som vi inte känner oss helt nöjda med idag, säger Richard Björn, personalchef.

Medarbetarna ger likt förra året höga betyg till sin arbetsplats och arbetssituation och de trivs med sina arbetsuppgifter. Medarbetarna i Hagfors kommun upplever också till stor del att deras arbetskamrater ställer upp för och stöttar dem. De känner sig respekterade och de känner stolthet över det arbete de utför. De deltar också aktivt själva för att bidra till en god stämning på arbetsplatsen. Frågor om jämställdhet når även i år de högsta betygen i hela undersökningen. Ledarskapsfrågor når också höga betyg i undersökningen. Arbetsledarna visar respekt, lyssnar på synpunkter, låter medarbetarna fatta egna beslut och är lätta att nå i stor utsträckning.

Två av totalt 51 frågeställningar når inte upp till medelbetyget 3,0. Det är samma frågeställningar som återkommer i jämförelse med 2015. Frågan om medarbetarna anser sig vara tillräckligt informerade om vad som sker i andra verksamheter får 2.8 (2,7, 2015) och frågan om förtroende för Hagfors kommuns ledning får 2,9 (2.8, 2015). De två frågorna från förra året som låg under 3.0 har nu ökat till just 3.0; frågan som rör information om beslut som fattas inom Hagfors kommun (2,7, 2015) och frågan om medarbetare har tillräckligt med tid till att kunna utveckla sitt arbetssätt. (2,9, 2015).

En sammanställning över resultatet från Medarbetarbarometern 2016 hittar du här Pdf, 3.6 MB. (Pdf, 3.6 MB).

Har du frågor om undersökningen? Kontakta personalsekreterare Helena Modal-Sjöö, helena.sjoo@hagfors.se, 0563-185 24

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.