Hjälptjänster

logo

Övergångsställe tas bort på Dalavägen

Trafikverket har godkänt Hagfors kommuns önskemål om att ta bort ett övergångsställe längs med Dalavägen.

I slutet av 2016 skickade Hagfors kommun in ett önskemål till Trafikverket om att ta bort övergångsstället på Dalavägen som ligger cirka 15 meter söder om korsningen vid Kyrkogårdsvägen. Detta för att det finns ett större och säkrare övergångsställe cirka 30 meter längre norrut.

Nu har Trafikverket svarat på kommunens skrivelse och godkänt kommunens önskemål. I och med detta kommer även gång- och cykelvägen som ansluter till övergångsstället att tas ur bruk.

Karta över områdetPDF (pdf, 332.2 kB)

Publicerad av

Publicerad datum

2017-03-08

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se