logo

FramtidsForum i höst ska inspirera till jobb, utbildning och samverkan

Torsdag 26 oktober arrangeras FramtidsForum för första gången i Hagfors kommun. Det är en dag som sätter fokus på utbildning, företagande och inspiration och kommer att äga rum på Hotell Monica.

- Det känns roligt att vi har fått till den här dagen som är värdefull och viktigt för oss som kommun. Vi har under framtagandet av Hagforsstrategin märkt ett behov av mötesplatser och samverkan företag emellan. Det finns också en stor utmaning när det kommer till kompetensmatchning i hela kommunen och närområdet. Vi hoppas att Framtidsforum fångar upp de utmaningar och visar att möjligheterna faktiskt finns här. Att få mer positiva attityder mot både företagande och utbildning är viktigt för både oss som myndighet men också för hela vår kommun. Kan vi få kommunen att kännas mer attraktiv kommer vi också lättare kunna locka hit både arbetskraft och företagare, men det kan vi bara göra tillsammans, säger Lars Nyborg, utvecklingschef i Hagfors kommun.

FramtidsForum är ett samarrangemang mellan PN Event, Näringslivsrådet, Arbetsförmedlingen och Hagfors Kommun. På FramtidsForum kommer studerande, arbetssökande och anställda som funderar på ett nytt jobb eller kompetensutveckling kunna träffa företagare som kanske är en potentiell arbetsgivare eller hitta nya intressanta utbildningar. Företagare kan i sin tur hitta arbetskraft, nya samarbeten och marknadsföra sig. FramtidsForum vill visa på möjligheten att ta del av de arbets- och utbildningsmöjligheter som finns i vårt närområde och ge företag en möjlighet att nätverka med varandra och förhoppningsvis skapa kontakter som kan leda till någonting mer. Som en effekt hoppas arbetsgruppen att dagen leder till positiva attitydförändringar till företagande, entreprenörskap och utbildning genom hela livet och ett mer attraktivt och starkt närområde.

Vad exakt dagen kommer innehålla är inte klart ännu, men förhoppningen är att det kommer finnas en mässa där företag, arbetsförmedling, utbildningsaktörer och andra kan visa upp sig och också lite förläsningar och kringaktiviteter för att inspirera både besökare och deltagare.

Hagfors kommuns delaktighet
Hagfors kommun kommer att delta genom att visa upp de utbildningsmöjligheter som finns inom Älvstrandsgymnasiet och kommunens vuxenutbildningar och även hur vi arbetar med näringslivsfrågor genom exempelvis starta-eget-information. I december 2016 antog Hagfors kommun en Hagforsstrategi som berättar vilka områden vi ska jobba med för att bli en bättre kommun. Samverkan mellan företag, att lyfta våra utbildningsmöjligheter och att inspirera och förändra attityder kring både företagande och utbildning är några av de saker den pekar ut – precis som FramtidsForum.

Vad händer nu?
Det första steget under våren kommer vara att marknadsföra dagen för företagare och locka dem till Framtidsforum som utställare. Projektledare för företagsdelen av dagen är Peter Törnqvist från PN event, en del av PN Sport AB.

- Jag tror väldigt mycket på att det är vi tillsammans som kan göra skillnad. Jag hoppas att Framtidsforum bidrar till att vi känner en större vi-känsla i hela kommunen. Vi har så mycket här och vi som företagare skulle kunna hjälpas åt och samarbeta mycket mer än vad vi gör idag. En mässa där vi fokuserar på våra företag istället för våra produkter leder till att fler, speciellt unga, får upp ögonen för att jobben faktiskt finns här. Jag hoppas vi alla lämnar dagen med en positiv och glad känsla, berättar Peter Törnqvist.

FramtidForum

Delar ur arbetsgruppen, från vänster: näringslivsutvecklare Fredrik Igelström, Marika Sundqvist från Arbetsförmedlingen, Peter Törnqvist från PN event, utvecklingschef Lars Nyborg och Pia Lundberg från näringslivsrådet och som också driver Hantverkstan i Ekshärad.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.