logo

Smartare fordonshantering ger miljonbesparingar

Att skapa en bilpool där en person samordnar inköp, drift och underhåll av fordon har gjort att Hagfors kommun har minskat sina fordonskostnader med hela 29 % sedan 2010 vilket motsvarar hela 2,1 miljoner.

I början av 2012 fick samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta över ansvaret för kommunens alla fordon, en uppgift som tidigare var uppdelad på varje avdelning. Denna fördelning gjorde att bilansvaret tog mycket tid och energi från övrig verksamhet samtidigt som skötseln av bilarna fick för låg prioritet. Bilanvändningen var också ojämn, vissa bilar gick för mycket medan andra gick för lite. Ett första steg i att förbättra kommunens bilpool var att anställa en fordonsansvarig som skulle ansvara för inköp, drift och underhåll.

Nästa steg i arbetet var att öka kvaliteten på bilpoolen med hjälp av personbilar som var säkrare, större och bättre för miljön. GPS-utrustning som för körjournal automatiskt under resans gång installerades också i alla fordon.

- Oavsett när eller hur mycket man kör i tjänsten så är det viktigt att föra körjournal för att kunna redovisa hur många kilometer kommunen kör per år om Skatteverket skulle göra en kontroll, säger Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef.

Ett vanligt problem med de manuella körjournalerna var också att de inte fylldes i på rätt sätt eller att föraren glömde bort att dokumentera sin resa. Finns det brister i körjournalerna kan detta kan bli en kostsam historia vid en skatterevision, då både Hagfors kommun som arbetsgivare och den som har kört fordonet i tjänsten kan få betala

- Detta är något som vi självklart ville undvika, säger Kenneth som berättar hur digitala körjournaler innebär en ökad trygghet för alla medarbetare då systemet sköter all dokumentation åt föraren vilket minskar risken för fel, ger träffsäker statistik och sparar tid. Det är enkelt att bevisa att det bara är tjänstresor som utförs

Tidur sparar energi
Vintertid kunde kommunens motorvärmaruttag stå på hela dagen viket förbrukade mer energi än nödvändigt. För att spara både energi och skona miljön har kommunen installerat tidur som känner av utomhustemperaturen automatiskt.

Visste du att
Anställda i en medelstor svensk kommun kör cirka 200 000 mil i tjänsten om året? Hemtjänsten, dagverksamhet, skolskjuts, hemsjukvård samt hantering av post och gods är andra områden som genererar mycket resor. Bilkörning är därför en tung utgiftspost som står för en betydande del av kommunernas miljöpåverkan. Personalens bilresor i tjänsten är också en viktig arbetsmiljöfråga.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.