logo

Nytt målkort i vår gemensamma strategis anda

Idag har kommunstyrelsen antagit ett reviderat övergripande målkort för Hagfors kommun. Målkortet styr vår verksamhet och ger oss både mål och aktiviteter att jobba mot och med framöver. Kommunfullmäktige tar ett slutgiltigt beslut om det nya målkortet på sitt sammanträde 24 april.

- Hagforsstrategin har satt igång många processer. Internt i vår organisation kommer det nu till en början betyda att vi behöver flytta fram våra positioner, det betyder bland annat att vi behöver jobba med att uppdatera och ta fram nya styrdokument och riktlinjer. Hagforsstrategin ger oss som kommun tydliga mål, men vi behöver som organisation också ta fram stöd och interna mål för vårt fortsatta arbete med att jobba för att nå de gemensamt framtagna målen i strategin. Kommunen som organisation kan göra mycket, men det är om vi gör det tillsammans vi kan nå alla mål, och 2027 vara ännu mer attraktiva än idag, säger Åsa Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Nya aktiviteter
Precis som vanligt innehåller kortet fyra perspektiv och långsiktiga mål, det som är nytt genomgående för alla fyra är nya kortsiktiga mål, aktiviteter och uppföljningen av dessa. Kommunledningen har lämnat ett förslag till politiker om ett antal åtgärder som ska göras de närmaste åren för att uppfylla våra långsiktiga mål; vi ska ha nöjda medborgare, våra medarbetare ska känna att de är professionella och stolta, våra medarbetare ska ha ett kreativt och målinriktat arbetssätt och hela organisationen ska ha positiva resultat och en långsiktigt hållbar ekonomi.

Sammanlagt finns 14 nya aktiviteter i det reviderade dokumentet som ska se till att vi når våra mål. Mycket av punkterna handlar om insatser som krävs för ett mer hållbart och långsiktigt arbete inom flera olika områden. Bland aktiviteterna finns framtagande av en kommunikationsstrategi, bostadsförsörjningsplan, ny översiktsplan, policy och riktlinjer för medborgardialog, handlingsplan för företagsservice utöver det vanliga, strategi för frisknärvaro och policy och riktlinjer för medarbetarskap. Dessutom ska vi arbeta med implementeringsplan för Hagforsstrategin, fiberutbyggnad enligt plan och kompetensutveckling om ekonomi och verksamhetsekonomi.

Vad är målkort?
Hagfors kommuns ledningsgrupp beslutade 2011 att införa målkort för att få en tydligare styrning i kommunens olika verksamheter. Syftet har varit att utveckla ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen då denna styrmodell ger medarbetare, chefer och politiker tydligare riktning i arbetet. Genom målkort sätter man både mål, aktiviteter och hur man ska utvärdera, mäta och följa upp målen. Idag finns det ett övergripande målkort för hela Hagfors kommun, utöver det har nästan alla avdelningar övergripande målkort för sina verksamheter och inom varje avdelning finns ytterligare olika kort som styr olika delar och enheter inom varje avdelning. Sammanlagt finns det 61 målkort inom hela kommunens organisation.

Målkorten följs upp tre gånger om året och innehåller oftast mål och aktiviteter som sträcker sig mellan ett till tre år. Varje år görs även en revidering av mål och aktiviteter. Målkortet utgår till grund från kommunens vision om att skapa förtroende genom öppenhet och ansvar. I det övergripande görs följande tolkning på det:

”Vi ska ha ett arbetsklimat som öppnar för dialoger med medborgare, medarbetare, media och andra intressenter. Det innebär också att våra beslut ska fattas utifrån ett långsiktigt ansvarstagande för helheten, där hänsyn tas till såväl verksamhet som medborgare och kunder.”

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.