logo

Älvstrandsgymnasiet stärker sin ställning som Teknikgymnasium

Sedan tidigare har Teknikprogrammet och Industriprogrammet på Älvstrandsgymnasiet varit certifierade Teknikcollege-utbildningar, nu har även Naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot hållbarhet fått den statusen. Certifieringen är helt i linje med målsättningen att Hagfors ska bli en av landets bästa skolkommuner. Älvstrandsgymnasiet i Hagfors stärker därmed också sin ställning som ett teknikgymnasium med stark koppling till lokalt och regionalt näringsliv.

- Vi vill profilera skolan som ett gymnasium med hög teknisk och naturvetenskaplig profil och med ett nära samarbete med det lokala och regionala näringslivet. Det är en medveten satsning från vår sida, säger Älvstrandsgymnasiets rektor Roland Wiklund.

Tillsammans med det lokala Teknikcollege Hagfors/Munkfors arbetar skolan och näringslivet tätt tillsammans för att utbildningsmöjligheterna på hemmaplan ska vara bra och inriktade mot det framtida behov som näringslivet har.

- Vi vet att många som idag läser till exempelvis civilingenjörer och liknande ingenjörsutbildningar på gymnasiet läste det Naturvetenskapliga programmet. Då var det självklart för oss att också arbeta för att få in Älvstrandsgymnasiets Na-program i Teknikcollege-familjen, säger Uddeholms personalchef Ellen Myrén Scott och tidigare ordförande i Teknikcollege Hagfors/Munkfors. På det här sättet stärker vi samröret mellan eleverna, lärarna och den lokala industrin i Hagfors/Munkforsområdet. Det blir tydligare för eleverna vilka framtidsmöjligheter som finns på hemmaplan när man så småningom är färdiga med sin examen.

Teknikcollege är Industrirådets samverkansplattform för långsiktig kompetensförsörjning för svensk industri. Teknikcollegekonceptet ska bidra till att säkra tekniskt inriktade företagsbehov av kvalificerad arbetskraft. Utöver det ska samverkan ge den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb efter utbildningen eller lägga en god grund för vidare studier, samt ge kommuner och andra aktörer ett mer effektivt resursutnyttjande genom samverkan.

Naturelever

Några av vår gymnasieelever som läser naturvetenskap är ute i fält och lär sig mer om hållbarhet och försurning av sjöar

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.