logo

Hagfors kommun ska bli bäst på att integrera nyanlända inom gröna näringar

Det två-åriga pilotprojektet grönt näringsliv som är förlagt till och sköts av Hagfors kommun ska göra att kommunen blir bäst på att ta emot och integrera nyanlända genom praktikplatser inom de gröna näringarna. Sedan en månad tillbaka har Tarik Hamish och Abdul Hakim Hamsho praktiserat på Torfolk gård, de blir de första praktikanterna som gör hela den halvårslånga praktiken inom projektet. Tarik och Abdul Hakim var grannar i hemlandet Syrien, blev grannar här i Hagfors och delar nu också ett halvt hektar odlingsbar mark och en meningsfull sysselsättning.

Ett av målen med projektet är att i samarbete med Arbetsförmedlingen öka tillgången till praktikplatser inom grönt näringsliv. En bieffekt av projektet blir också att på sikt öka tillgången av närproducerade varor, producenter och arbetstillfällen inom område och att nyttja mycket av vår brukbara mark som bara står oanvänt idag. Projektet är ett pilotprojekt förlagt till just vår kommun för vår stora potential och positiva attityd till och inom de gröna näringarna som finns. Initiativtagare är Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet (SLA) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och projektet är förlagt till Hagfors kommuns enhet för sysselsättning och arbete där kommunen också har en projektledare anställd. I projektet ingår även Arbetsförmedlingen Värmland och Länsstyrelsen i Värmland som beviljat medel för att projektet ska kunna genomföras.

Viktigt att hitta rätt
Under hösten och vintern 2016 arbetade projektledaren inom kommunen Michael Kjellstrand med att hitta ett 20-tal praktikplatser och värdar, och idag finns 5 personer ute i praktik på olika tidsperioder. Med hjälp av personal på Arbetsförmedlingen har Michael via kartläggningar av formella kompetenser och erfarenheter samt intervjuer med nyanlända sökt lämpliga personer att fylla praktikplatser med.

- Matchingen i arbetet är hjärtat i det jag gör. Det är oerhört viktigt för både mig, praktikanterna och praktikvärdarna att det blir en bra och positiv matchning så att alla känner sig bekväma, att det ska finnas realistiska förväntningar från båda håll men framförallt att praktikanterna känner sig omhändertagna. Sedan finns jag som hjälp och stöd under hela processen, som en slags facilitator som ska se till att det blir bra för alla, berättar Michael Kjellstrand.

Ömsesidigt erfarenhetsytbyte
Kombinerat med sina SFI-studier (Svenska för invandrare) praktisterar Tarek och Abdul Hakim på Torfolk Gård - där de förutom att hjälpa till med dagliga sysslor också har ett halvt hektar mark att själva odla på. De har hittills sått olika sorters sallad, persilja, zucchini, testat hur Hagforsmarkerna kommer att fungera för aubergine som vanligtvis är svårodlad och lärt sig att så, för dem nya, grödor som dill och rotpersilja. Tanken är att produkterna senare kan säljas i gårdsbutiken. En lärorik process från frö till försäljning för både praktikanter och praktikvärd berättar Olle Göransson på Torfolk gård.

- Vi har haft olika typer av praktikanter här på gården från ett 20-tal länder genom åren och det är alltid ett enormt stort utbyte där båda parter får lära sig om bland annat nya grödor och odlingsmetoder men också få nya idéer och tankesätt kring odling, säger Olle.

De två praktikanterna fascineras av hur annorlunda det är i Sverige, bland annat berättar de om hur snön plötsligt kom i maj när de hade sått sina grödor, något som aldrig hade skett i deras hemländer. De båda har odlingserfarenheter i mindre skala från hemlandet Syrien, där agronomutbildade Abdul Hakim hade eget företag med försäljning av spannmål och andra jordbruksprodukter och Tarik arbetade som kycklingslaktare.

– Det är jättekul att få möjligheten att vara på Torfolk, det tackar vi verkligen Olle och Michael för. Det är roligt att vi fått möjlighet att återförenas och odla tillsammans här, och att få lära sig nya saker och utbyta erfarenheter med Olle. Vi får mycket nya kunskaper från Olle och kombinerat med våra erfarenheter blir det spännande, berättar de.

Från praktik till egenförsörjning
Som en bieffekt till projektet Grönt näringsliv har en ideell grupp utanför kommunens verksamhet startat den ekonomiska föreningen Grön gryning – som hoppas ta vidare där praktiken slutar. Gruppen riktar sig brett mot alla människor i närområdet som vill hitta egenförsörjning inom de gröna näringarna men kanske inte har möjligheterna eller resurserna att börja helt på egen hand. Tanken är att underlätta genom att redan etablerade företagare kan hyra ut oanvänd men brukbar mark till odling eller hyra ut eller dela på maskiner som kan vara kostsamma för en ensam företagare. Abdul Hakim och Tarik är redan medlemmar i föreningen och ser positivt på möjligheterna att bli egenföretagare genom föreningens hjälp när praktikperioden avslutas i höst. Men om de lyckas odla aubergine här i Hagfors återstår att se.

- Vi hoppas att det kommer att fortsätta lika bra framöver. Går det som vi hoppas hyr vi marken vi odlar på av Torfolk gård och driver det vidare med hjälp av projektet Grön gryning, berättar Tarik och Abdul Hakim hoppfullt.

Tarik och Abdul Hakim

Praktikanterna Tarik och Abdul Hakim

Hela gruppen

Olle Göransson (Torfolk gård), Michael Kjellstrand (projektledare Hagfors kommun), Tarik Hamish (praktikant), Yusuf Yahye (etableringshandläggare Arbetsförmedlingen), Abdul Hakim Hamsho (praktikant)

Odling

Odlingen börjar i krukor för vissa grödor

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.