logo

Stort intresse för seminarium om Kvarteret Cykeln

Fullsatt plenisal när invånare samlades i Hagfors stadshus för att lyssna till slutseminariet om Kvarteret Cykeln.

Åsa Johansson (kommunalråd) , Jonas Svensson (CEFUR), Anna Sjöström (Tyréns), Malin Skoog (projektledare), Niklas Svensson (COWI) samt Kenneth Eriksson (samhällsbyggnadschef)

Juni 2016 fick Hagfors kommun 600 000 kronor i bidrag från Energimyndigheten för att undersöka möjligheten att bygga ett kretsloppsanpassat kvarter i centrala Hagfors. Konsultfirmorna COWI och Tyréns fick i uppdrag att göra varsin förstudie för att titta närmare på hur ett sådant kvarter skulle kunna se ut och vilka klimatsmarta lösningar som kan användas. Förra veckan var Anna Sjöström (Tyréns) och Niklas Svensson (COWI) på plats i Hagfors för att presentera resultatet av studien.

Viktig input från kommuninvånare
Konsulterna har utgått från idéer och synpunkter som har kommit fram via medborgardialoger, telefonintervjuer och enkätundersökningar med personer som lever och verkar i bygden. En tydlig röd tråd genom båda presentationerna var att man låtit sig inspireras av innehållet i Hagforsstrategin som nyligen tagits fram tillsammans med 800 engagerade kommuninvånare. Ett av de prioriterade områdena som lyfts fram i strategin är just den goda gröna kommunen och livskvalitet för alla, något som går helt i linje med det nya kvarteret.

- Det är precis så här vi vill att Hagforsstrategin ska användas. Den ska genomsyra allt vi gör för att vi tillsammans ska nå vår vision om att skapa ett attraktivt Hagfors, säger projektledare Christoffer Branzén.

Mötesplatser, generationsboende och möjligheter att odla var mycket efterfrågat bland allmänheten. Lösningar för att tillgodose just dessa önskningar skulle kunna vara att bygga ett multifunktionellt utrymme på markplan som kan användas för olika slags funktioner, till exempel marknader, utställningar, föredrag, och konserter. På taken skulle man istället kunna bygga hönshus, bikupor eller utrymmen för grönsaksodling.

Niklas gav förslag på en flexibel byggnad som kan växa och krympa beroende på de behov som finns i kommunen.

- Att kunna börja småskaligt och sedan lägga till våningsplan eller lägenheter vid behov kan vara ett alternativ. Man kan formge huset efter tidens gång, säger Niklas.

Aldrig varit så nära en nybyggnation
Kommunalrådet Åsa Johansson tror att man inom en snar framtid kommer att bygga kvarteret, oavsett om det är kommunen, en byggherre eller en annan aktör som tar initiativet.

- Under min tid inom politiken har vi aldrig varit så nära en nybyggnation av ett flerbostadshus som nu, säger Åsa.

Alla idéer, stora som små, som presenterades under seminariet ska ses som ett batteri av möjligheter och lösningar som den framtida byggherren kan välja och vraka mellan. Ingen vet idag hur huset kan komma att se ut, men förhoppningsvis ska förstudien väcka ett intresse hos någon som kan tänka sig att bygga kvarteret.

- Det är som ett enda smörgåsbord. Man plockar godbitarna och använder det som passar allra bäst, säger Åsa.

Receptet på framgång
Jonas Hultin från CEFUR avslutade seminariet med en intressant föreläsning om Ronneby kommuns framgångar när det gäller byggandet av kretsloppsanpassade byggnader. Nyligen har de byggt Sveriges hälsosammaste förskola där man har tänkt hållbart och giftfritt i alla delar, från själva byggandet och valet av material till maten som serveras i skolan.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.