logo

Allt bättre företagsklimat

Den 26 september presenterar Svenskt Näringsliv 2017 års ranking av det lokala företagsklimatet. Idag släpptes de första resultaten från den stora enkätundersökning som genomfördes under början på året – och det ser positivt ut för Hagfors kommun. Det är 8 av 16 kommuner i Värmland som höjer sitt betyg när det gäller det sammanfattande omdömet, Hagfors kommun är en av de som går framåt i enkäten.

- Det är mycket glädjande att det sammanfattande omdömet ökar såpass markant. Det är också glädjande att de största ökningarna är på områden där vi arbetat aktivt för att förbättra oss så som dialog med kommunledningen och fiber, som varit ett fokusområde för näringslivsrådet under 2016. Dock ska det understrykas att arbetet för ett bättre företagsklimat måste fortsätta och intensifieras för vi både vill och kan nå än högre betyg, säger Lars Nyborg, utvecklingschef.

Frågorna rör områden som skolans, allmänhetens, tjänstemäns, politikers och medias attityder till företagande, tele och IT-nät, kommunens information, dialog med kommunledning, service till företagare och tillgång till medarbetare med relevant kompetens. Enkäten genomfördes mellan januari och april i år och det deltog 1547 företag och 345 politiker i vårt län.

Sakta men säker allt bättre resultat
Betyggskalan i enkäten går mellan 1 till 6, där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Hagfors kommun ligger runt 3 på de flesta områden, och efter årets resultat är det endast en fråga, jämfört med fyra förra året, som ligger under gränsen 3 som är ett godtagbart betyg. Positiva siffror som sticker ut är betygen på tele- och IT-nätet och dialog med kommunledning - som går plus 0.6 respektive plus 0.5 jämfört med 2016. Den frågan som fått sämre betyg är hur företagare och politiker ser på allmänhetens attityd till företagande, som går ner med 0.3 från förra året. Frågan om kommunens upphandling har dessutom glädjande gått upp 0.4, den frågan är en av de frågor som ligger på plus jämfört med övriga Sverige med plus 0.2 i jämförelse. Sammantaget får Hagfors kommun ett betyg på 3, en ökning med 0.3 från förra året. I topp ligger samma tre områden som förra året; konkurrens från kommunens verksamheter, skolans attityder till företagande och medias attityder till företagande

- Vi arbetar långsiktigt och strategiskt enligt den plan vi satt upp i Hagforsstrategin för att förbättra vårt företagsklimat. Kul att vi får en puff framåt i mätningen vilket bevisar att vi är på rätt väg. Vi arbetar just nu med att ta fram en strukturerad process för att förbättra vår service till företagen och kommer i höst sjösätta detta program. Det handlar om att sätta företagaren i centrum och ge bästa möjliga service, säger Fredrik Igelström, näringslivsutvecklare.

I höst släpps Företagsklimatrankingen i sin helhet, då återstår att se vart Hagfors kommun rör sig från plats 276 som vi hamnade på 2016.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.