logo

Hagfors kommun och NCC når förlikning

Efter inledd rättslig process har Hagfors kommun och NCC enats om en förlikning, det vill säga en överenskommelse, i frågan om den nybyggda idrottshallen på Älvstranden Bildningscentrum.

Efter ett år av rättslig process har parterna nu enats om förlikning. Förlikningen innebär att Hagfors Kommun ersätter NCC med ett belopp om 1.6 miljoner kronor inklusive mervärdesskatt. Vardera part får själv betala sina rättegångskostnader. Överenskommelsen innebär att båda parter släpper samtliga krav och motkrav helt. Det innebär också att den femåriga garantin som började löpa vid slutbesiktningen 2014 överlåts från NCC till kommunen, vilket gör att NCC inte är ansvariga för resterande garantiperiod.

- Både Hagfors kommun och NCC är glada över att till slut ha enats i frågan och är nöjda med resultatet av förlikningen. Det känns bra att vi kunde komma framåt utan att behöva gå till huvudförhandling. Trots tidigare meningsskiljaktigheter skiljs vi åt med gott hopp inför framtiden, säger Louise Sjöholm, fastighetschef i Hagfors kommun och Peter Höög, avdelningschef på NCC.

Vad har hänt i ärendet?
Hagfors kommun ingick den 30 augusti 2013 ett avtal med NCC om att NCC skulle projektera och utföra entreprenadarbeten för kommunen. Arbetet bestod i att bygga en ny sporthall i anslutning till den befintliga allaktivitetsanläggningen i Hagfors som bland annat inrymmer en äldre sporthall, ett café, en bowlinghall och en simhall.

Efter att arbetet var färdigställt fanns flera oenigheter kring fel i entreprenaden samt ändrings- och tilläggsarbeten. Mot bakgrund av det beslutade Hagfors Kommun att hålla inne med en del av kontraktssumman samt bestrida fakturor för de ändrings- och tilläggsarbeten som det fanns olika uppfattning om. På grund av dessa oenigheter ansökte NCC om stämning i juni 2016. Hagfors kommun bestred NCCs krav och hänvisade bland annat till ett antal påtalade fel i idrottshallen, dröjmålsvite för försenad slutbesiktning och ersättning för besiktningskostnader.


Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.