Hjälptjänster

logo

Fartdämpande åtgärder ska öka säkerheten i bostadsområden

Hastigheten har varit för hög på flera vägar och gator i centrala Hagfors. För att skapa en säker och trygg trafikmiljö i bostadsområden har vi därför valt att göraflera fartdämpande åtgärder.

Filarevägen med anslutning till Sommarvägen
Här kommer endast gång- och cykeltrafikanter att kunna passera.

Klättervägen med utfart mot Storgatan
Utfarten från Klättervägen till Storgatan har tagits bort.

Lillstugevägen
Eftersom utfarten från Klättervägen till Storgatan har tagits bort kommer det bli en ökad trafik på Lillstugevägen. Därför kommer även Lillstugevägen att bara vara öppen för gång- och cykeltrafik i fortsättningen.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se