Hjälptjänster

logo

Nationell försvarsövning under september

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17.

Aurora är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Övningsområdet är hela Sverige, men främst berörs Mälardalen och Stockholm, området på och runt Gotland samt Göteborgsområdet.

Värmland berörs perifert
Värmland berörs i mindre omfattning, främst genom transporter genom länet. Det kan därför, vid enstaka tillfällen, förekomma störningar för ordinarie trafik. Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan förekomma i delar av länet. Hemvärn och bevakningsförband kan förekomma och både svensk och utländsk militär kan vara synlig i länet.

Länsstyrelsen Värmland deltar i Aurora 17 och följer de aktiviteter som genomförs i länet.

Läs mer om övningen på Försvarsmaktens hemsidalänk till annan webbplats

Publicerad av

Publicerad datum

2017-09-05

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se