Hjälptjänster

logo

Nu tar vi steget mot ett levande centrum: vi bygger klart Skolgatan

11 september kommer Hagfors kommuns gatuavdelning att fortsätta arbetet på Skolgatan. Det innebär att vi tar vid där vi slutade 2016 för att under 2017 skapa en attraktiv gata.

- Nu bygger vi klart Skolgatan där vi ger mer plats för gående, cyklister och folkliv medan bilar får stå tillbaka, säger Pär Berglund, GVA-chef.

Enkelriktningen innebär att trottoarerna kan breddas, vilket ökar möjligheten för butikerna i området att skylta och ställa ut cafébord. Enkelriktningen kommer att förbättra trafiksäkerheten för cyklister och fotgängare samtidigt som ytor kommer att frigöras vilket gör det lättare för barnfamiljer och personer med funktionshinder att ta sig fram på gatan.

Tanken är också att knyta samman Skolgatan med Harboevägen där vi nyligen har byggt nya parkeringar, monterat ny gatubelysning och skapat breda fina trottoarer. Totalt kommer 17 parkeringsplatser att finnas längs med Skolgatan, varav en är avsedd för rörelsehindrade. Ny LED-belysning kommer också att lysa upp gatan nattetid samtidigt som träd och växtlighet kommer skapa en hemtrevlig känsla.

Så påverkas du
Arbetet med att bygga klart gatan börjar 11 september. Gatuavstängningar kommer att bli nödvändiga vilket gör att framkomligheten kan vara begränsad.

Publicerad av

Publicerad datum

2017-09-06

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se