Hjälptjänster

logo

Kommunstyrelsen i korthet 11 september 2017

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sitt sammanträde:

Beslut om bildande av Naturreservatet Mana-Örbäcken
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att besluta att bilda Naturreservatet Mana-Örbäcken samt att bland annat utse samhällsbyggnadsavdelningen som förvaltare, anta en skötselplan och utse miljö- och byggnämnden som ansvariga för tillsyn och dispens- och tillståndsprövning. Kommunfullmäktige tar sista beslut i frågan måndag 25 september. Efter det kommer sakägare, allmänhet och myndigheter att meddelas beslutet genom kungörelse.

Ansökan om investeringsbidrag - Hagfors Boxningsklubb
Hagfors Boxningsklubb har inkommit med en ansökan gällande bidrag för inköp av portabel/hopfällbar boxningsring. Kostnaden för ovan nämnda boxningsring uppgår till cirka 55 000 kronor och föreningen söker bidrag från Hagfors kommun, Länsstyrelsen och Värmlands Idrottsförbund.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja bidrag om 20 000 kronor till inköp av portabel boxningsring under förutsättning att Länsstyrelsen samt Värmlands Idrottsförbund lämnar positivt svar i ärendet.

Klagomål på utebliven lunchservering vid Skogvaktaren
Kommunstyrelsen har fått ett meddelande från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO. IVO har mottagit uppgifter som handlar om bland annat stängning av en lunchrestaurang vid Skogvaktarens servicehus i Hagfors. IVO överlämnade skrivelsen till kommunstyrelsen med hänvisning till att det är vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst som ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet.

Kommunstyrelsen beslutade utifrån en skrivelse från vård- och omsorgschef Eva Alamas att det för närvarande inte kommer att serveras mat i matsalen på lördagar och söndagar. Här kan du läsa skrivelsen.PDF (pdf, 21.1 kB)

Svar på medborgarförslag
Kommunstyrelsen har tagit del av ett antal medborgarförslag samt svar på dessa. De kommer nu skickas vidare till kommunfullmäktige som slutligen tar beslut måndag 25 september. Du kan se alla svar och beslut som kommunstyrelsen föreslår om du klickar på varje medborgarförslag nedan.

Svar på medborgarförslag angående upprustning av lekplats i Sundängarna, SunnemoPDF (pdf, 26.7 kB)

Svar på medborgarförslag angående lekplats i UddeholmPDF (pdf, 27 kB)

Svar på medborgarförslag angående en ”selfiebänk” vid UvånPDF (pdf, 178.6 kB)

Svar på medborgarförslag angående kolonilotterPDF (pdf, 22.6 kB)

Svar på medborgarförslag angående utomhusgym i SunnemoPDF (pdf, 22.6 kB)

Svar på medborgarförslag angående utomhusgym i RådaPDF (pdf, 22.4 kB)

Svar på medborgarförslag om komposterbara påsar till varmkompostPDF (pdf, 15.9 kB)

Svar på medborgarförslag angående iläggningsplatser för båtPDF (pdf, 24 kB)

Svar på medborgarförslag angående ställplatserPDF (pdf, 24.6 kB)

I övrigt tog kommunstyrelsen också ställning till följande:

  • Svar på remiss - Regional transportplan 2018-2029 för Värmlands län
  • Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland
  • Verksamhets- och budgetuppföljning
  • Kommunstyrelsens sammanträde inleddes med att Sabina Byberg Sonesson från kommunrehab Hagfors och Anna Lindberg, enhetschef på Åsen/Blåsippan, presenterar feriearbetet GameChängers.

Du kan läsa protokollet här när det är justerat, här finns också protokoll från tidigare möten.

Publicerad av

Publicerad datum

2017-09-12

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se