Hjälptjänster

logo

Framtidsarvet 2017

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen uppmärksammades årets tre stipendiater inom projekt Framtidsarvet

Framtidsarvet stipendiater 2017

Stellan Andersson (C), Bertil Köhler, Linda Edvardsson och Sven Gustafsson från Sunnemo Folkets Husförening, Magnus Brobäck, Maria Hög och Åsa Johansson (S)

Hagfors kommuns största och viktigaste tillgång är invånarna. Vi är alla ambassadörer för den ort vi bor, lever och verkar i och bidrar tillsammans till hur Hagfors kommun är och ska vara. Ibland krävs mod för att förändra, och modigt
fôlk är vi rika på i Hagfors kommun. Enskildas handlingskraft och goda föredömen är det som formar – och har format – vår bygd. Tillsammans skapar vi en levande landsbygd och lägger grunden för ett starkt, givande och aktivt samarbete mellan lokala företag, föreningar och Hagfors kommuns verksamheter.

Åsa Johansson (S) och Stellan Andersson (C) inledde med ett tal tillsammans.
- Hagfors kommuns största och viktigaste tillgång är invånarna. Vi är alla ambassadörer för den ort vi bor, lever och verkar i. Vi ska tillsammans bidra till hur Hagfors kommun är och vad vi ska vara.

Årets stipendiater är
MAGNUS BROBÄCK
Motivering: IK Viking Hockey och Hagfors kommun har en fin ambassadör: Magnus Brobäck. Magnus är den som ser till att inte bara barn och ungdomar har det bra utan alla besökande som kommer till Valhall känner sig välkomna och sedda.
Magnus ställer alltid upp och hjälper till med vad man än ber om och vad som än behöver göras i föreningen. IK Viking Hockey får mycket beröm från alla håll för hur cuper och ungdomsarbete är organiserat, och det är Magnus som är stöttepelaren bakom allt. Magnus mod, engagemang och goda ambassadörskap är något som vi stolta över här i vår kommun. Magnus är en god förebild för många.

MARIA HÖG
Motivering: Maria är en modig och engagerad initiativtagare till familjearrangemanget Drag i Blinkenberg, en kostnadsfri dag med något för alla. Maria har valts ut som stipendiat för sin förmåga att sprida glädje och för sin förmåga att organisera och motivera människor omkring sig. Marias omgivning upplever hennes som generös med ett stort hjärta. Marias mod, engagemang och vilja att göra något positivt för alla är vi stolta över här i vår kommun. Maria
banar vägen för ett framtidsarv i bygden, både för nuvarande och kommande generationer.

SUNNEMO FOLKETS HUSFÖRENING
Motivering: Runt om i Sverige har den ena Folkets Husföreningen och folkparken efter den andra försvunnit. Folkets Husföreningen i Sunnemo har modigt valt att gå mot strömmen. Föreningen har lyckats med att intressera lokalborna till att varje helg, frivilligt och utan ersättning, reparera och måla för att göra lokalerna vackrare efter många års nedslitning. Detta tyder på att bygdens folk älskar sitt Folkets Hus och ser det som en mycket viktig plats. Projektet hade aldrig lyckats om inte styrelsen med stort mod och envishet drivit föreningen i mot- och medgång genom åren för att få den att överleva. Folkets Husföreningen i Sunnemo är något som vi är stolta över, ett framtidsarv i bygden för nuvarande och kommande generationer.

Nyhet för året:
stipendiaterna har tillsammans kommit överens om att stipendiesumman ska delas mellan

Föreningen Innan Luften Går Ur
som arbetar med samtidskonst, platsspecifika verk på landsbygden. Föreningen arrangerar ett årligt återkommande konst- och kulturarrangemang i Dragsjöberg sista helgen i maj, gratis att delta i. Kontaktpersoner Therése Olsson, Sabina Ostermark, Oscar Carlsson och Emil Jessen

och

Tjejerna som arrangerar Djurdagen i Hagfors
Alva Högkvist och Tova Jobark

Publicerad av

Publicerad datum

2017-09-25

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se