Hjälptjänster

logo

Hagfors kommun klättrar 33 placeringar i årets Företagsklimatranking

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning Företagsklimat. I år hamnar Hagfors kommun på plats 243 av 290, en ökning från förra årets placering 276.

Rankingen har släppts årligen sedan 2009 och årets placering är den näst bästa sedan dess. Den bästa placeringen fick vi 2011 då vi låg på plats 189.

- Vi är på rätt väg, det näst bästa resultatet på 10 år känns verkligen bra. Jag tycker att detta visar att det näringslivsarbete som görs börjar ge resultat, men vi vill mer, vi kommer att fortsätta att jobba aktivt med näringslivsfrågorna för att näringslivet ska utvecklas. Vi kan bara skapa ett bra företagsklimat och en attraktiv kommun med ett blomstrande näringsliv om vi arbetar tillsammans, både företagen, kommunen, skolan och allmänheten är viktiga, säger kommunalråd Åsa Johansson.

Av 12 enkätfrågor har vi klättrat i 10 frågor. Bäst ökning har vi kring frågor om kommunens tillämpning av lagar och regler som ökade rejält, 2016 låg vi på plats 250 bland Sveriges kommun och årets placering blev 148. Frågan kring tjänstemäns attityder till företagande har även den förbättrats, från plats 283 av landets 290 kommuner hamnar vi på plats 201. Frågan om kommunens service till företagare ökade också glädjande med 54 placeringar, kommunpolitikernas attityder till företagande ökade med 44 placeringar och frågan om tele- och IT-nät ökade med 68, allt jämfört med fjolåret.

Vad vi gjort sedan förra året
Sedan förra årets ranking släpptes har det arbetats mycket med näringslivsfrågor. Bland annat har arbetet utgått ifrån den Hagforsstrategi som beslutade i december 2016 där stärkt näringsliv är utpekat som ett prioriterat område. Under framtagandet var näringslivet en utpekad målgrupp som vid flera tillfällen fick möjlighet att bidra till strategins innehåll. I det prioriterade området stärkt näringsliv pekar vi på ett antal åtgärder som vi ska arbeta vidare med; stärkt entreprenörskap och näringslivsutveckling, företagsservice utöver det vanliga, god kompetensförsörjning, satsningar i utpekade näringar, utveckla samarbeten och ett resurseffektivt näringsliv.

- Att vi får bättre resultat i frågan om tjänstemäns attityder till företagande och service till företagare känns extra roligt. Sedan förra året har vi jobbat med att ta fram en handlingsplan som vi kallar för Företagsservice utöver det vanliga, som är ett långsiktigt arbete utifrån vår Hagforsstrategi. Inom det arbetet har vi nyligen lanserat LED-möten (Lotsmöten för Enkel Dialog). Vi har också arbetat strategiskt med information och kommunikation i högre utsträckning för att berätta vad som händer och vad vi gör dagligen på företagsbesök, after works, nätverksträffar och inom näringslivrådet, säger utvecklingschef Lars Nyborg.

Läs hela rankingen här.länk till annan webbplats

Publicerad av

Publicerad datum

2017-09-26

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se