logo

Samverkan är nyckeln till ett grönare Värmland

Medarbetare från kommunens olika verksamheter träffades för att tillsammans hitta vägar för att nå Hagfors kommuns miljömål.

Margareta Wallsten, Erika Axelsson Wall och Linda Nilsson från Länsstyrelsen besökte Hagfors kommun.

Margareta Wallsten, Erika Axelsson Wall och Linda Nilsson från Länsstyrelsen besökte Hagfors kommun.

Hagfors kommun ska teckna en miljööverenskommelse med Länsstyrelsen. Kort och gott betyder detta att kommuner i Värmland väljer ut vilka miljömål och åtgärder man vill samverka genom, för att man tillsammans ska nå ett klimatneutralt Värmland 2030. Att vi ska vara med är självklart, framför allt med tanke på vår egen Hagforsstrategi där vi redan har flera uppsatta miljömål som vi ska uppnå för att bli en god grön kommun.

Vi får extra kraft tillsammans
”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn.” Med denna kraftfulla mening inledde Margareta Wallsten, Erika Axelsson Wall och Linda Nilsson från Länsstyrelsen i Värmland sin presentation om miljööverenskommelsen och varför den är så viktig. Under 2017 gör de en turné då de besöker länets alla kommuner för att ha en dialog om vad just deras respektive miljööverenskommelse kan innehålla.

Just den här dagen besökte de Hagfors för att hjälpa kommunen att ta fram förslag på vilka områden och åtgärder som kan vara aktuella för kommunen att ta med i sin överenskommelse. Fem olika fokusområden diskuterades flitigt under en workshop: hälsa och livsstil, hållbart brukande av skog- och odlingslandskap, hållbar samhällsplanering och minskad klimatpåverkan och hållbar vattenförvaltning.

Linnea Skarped, naturvårds- och miljöhandläggare tycker att det är jätteviktigt att kommunen agerar som förebild i arbetet med miljö- och klimatfrågor, men betonar också att det är minst lika viktigt att andra sektorer i samhället är med i arbetet. På så vis stärker vi varandra.

- Vi är med och sätter agendan, men det är viktigt att vi får med alla sektorer i samhället. Att våra medarbetare är med i ett tidigt skede och bidrar med sina erfarenheter och värdefulla kompetens gör att vi ökar engagemanget i kommunen fler känner sig delaktiga i arbetet. Genom Hagforsstrategin vet vi också vilka miljömål som är extra viktiga för våra företag och invånare, säger Linnea.

I mars 2018 väntas de första miljööverenskommelserna tecknas i Värmland.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.