logo

Unikt samverkansprojekt ska få Värmullen att må bättre

Hur kan man få Värmullen att må bättre? Via ett lokalt vattenvårdsprojekt har Hagfors kommun, Uddeholms AB, Klarälvens vattenråd och Fortum gått samman i ett unikt samarbete för att undersöka just detta. Tillsammans ska parterna skapa en plan av åtgärder för att nå en bättre vattenstatus i sjön.

Värmullen är påverkad av gamla utsläpp från avloppsvatten och industri, vilket har gjort att den idag brottas med låga syreförhållanden i de djupare delarna av sjön. Nu går Hagfors kommun, Uddeholms AB, Klarälvens vattenråd och Fortum ihop för att ta fram en plan för hur man gemensamt ska komma till rätta med problemen.

Når extra kraft tillsammans
Projektgruppen har sökt LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen för att kunna anställa en projektledare som ska planera, leda och styra arbetet i rätt riktning. Glädjande beviljades projektet strax över 1,5 miljoner kronor i april 2017 vilket möjliggjorde anställning av en biolog. Projektet ägs av Hagfors kommun som via projektledare Johannes Ainegren leder arbetet i nära samarbete med övriga intressenter.

- Vi vill att Värmullen ska vara en frisk sjö med en god ekologisk och kemisk status. En sjö med ett naturligt växt- och djurliv, helt enkelt säger Johannes.

Åsa Johansson, kommunalråd, ser projektet som ett viktigt steg i att förverkliga Hagforsstrategins mål för att bli en god grön kommun.

- Detta är ett viktigt arbete som ligger helt i linje med med vår vision: Hagfors kommun 2027- attraktivt. Genom samarbete jobbar vi för att vattnets kvalitet och status i Värmullen ska förbättras. På så vis skapar vi förutsättningar för att vara en god grön kommun, säger Åsa.

Kontroller över två års tid
Projektgruppen möts regelbundet för att planera och diskutera fram de bästa möjliga lösningarna för sjön. Målet är också att Värmullen ska vara ett attraktivt rekreationsområde i centrala Hagfors. Regelbundna provtagningar i vattnet görs av Klarälvens vattenvårdsförbund, men genom projektet ges också möjlighet att göra tätare och mer ingående kontroller av hur sjön mår under två års tid.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.