Hjälptjänster

logo

Höjd barnomsorgstaxa från 1 januari

Barnomsorgsavgiften är indexreglerad, vilket innebär att taxan justeras inför varje nytt år. Avgiften för förskola och fritidshem räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst.

Från och med 1 januari 2018 gäller nya avgiftsnivåer. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kronor per månad (2017 var det indexerade inkomsttaket 45 390 kr per månad).

Här kommer de nya taxorna (med 2017 års avgifter i parentes)

Förskola
Barn 1 - Avgiftstak 3%, dock högst 1.382 kronor (2017: 1.362 kronor)
Barn 2 - Avgiftstak 2%, dock högst 922 kronor (2017: 908 kronor)
Barn 3 - Avgiftstak 1%, dock högst 461 kronor (2017: 454 kronor)

Skolbarnsomsorg (fritidshem)
Barn 1 - Avgiftstak 2%, dock högst 922 kronor (2017: 908 kronor)
Barn 2 - Avgiftstak 1%, dock högst 461 kronor (2017: 454 kronor)
Barn 3 - Avgiftstak 1%, dock högst 461 kronor (2017: 454 kronor)

Publicerad av

Publicerad datum

2017-12-15

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se