Hjälptjänster

logo

Tyck till om nya bostadsförsörjningsprogrammet

Hagfors kommun efterlyser synpunkter på det nya bostadsförsörjningsprogrammet 2017-2027.

Bostadsförsörjningen har en viktig betydelse för människors välfärd. Därför behöver alla kommuner ha en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen ska utvecklas i framtiden. Hagfors kommuns bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp som består av tjänstemän och politiker. Nu vill vi hämta in synpunkter från dig som invånare innan planen ska upp i kommunfullmäktige.

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår att kommunen har ett planeringsansvar för bostadsförsörjning och har ett ansvar att skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva i bra bostäder. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska ange kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Ska skapa bättre överblick
För Hagfors kommun är bostadsförsörjning inte bara en fråga om nyproduktion, utan det är också viktigt att se på det befintliga bostadsbeståndets möjligheter och utmaningar samt förutsättningarna för en sund omsättning och prissättning.

Åtgärder ska gälla för alla invånares behov av bostäder, men vissa grupper kan särskilt behöva att prioriteras såsom äldre, funktionshindrade och ungdomar. Genom bostadsförsörjningsprogrammet kan medborgarna få en bättre överblick över hur den faktiska boendesituationen ser ut i kommunen.

Här kan du läsa programmet i sin helhetPDF (pdf, 9 MB)

Bostadsförsörjningsprogrammet kommer också att ställas ut i Hagfors stadshus och på Hagfors bibliotek.

Har du synpunkter, tankar eller idéer kring programmet?
Skicka mail till Ingela Axelsson, handläggare ingela.axelsson@hagfors.se. Det går också bra att skicka per post till Hagfors kommun, Dalvägen 10 683 80 Hagfors.

Vi behöver ha dina synpunkter senast 2 februari.

Publicerad av

Publicerad datum

2018-01-24

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se