logo

Resultat på Medarbetarbarometern 2017

Årets medarbetarundersökning når högsta resultat sedan första Medarbetarbarometern 2012

Medarbetarbarometern 2017 är genomförd och når högsta resultat hittills. Medelvärdet på undersökningen i sin helhet redovisas genom ett MMI, motiverad medarbetarindex, och når i år 3,9 på en 5-gradig skala. Tidigare år har värdet nått 3,8 som högst.

Efter att samma frågeställningar har funnits i fem års tid har frågebatteriet förnyats i år. Frågor som av flera anledningar diskuterats har lagts till eller förändrats som till exempel frågor kring arbetstid, arbetsbelastning och psykosocial arbetsmiljö och frågor om arbetsgivaren Hagfors kommun. Antalet frågor har utökats från 51 till 57 vilket innebär att enkäten har blivit bredare och mer fördjupad. Nytt för i år är också att enkäten gjorts om till digital form från pappersform, vilket betyder att leveranstiden för resultatet förkortats avsevärt.

-Vi har intresse av att belysa och kartlägga de brister som finns. Nytt för i år är också möjligheten till fritextsvar på vad vi kan förbättra och vad det är som vi gör bra. Det är viktig information för att veta vart vi ska lägga fokus och även i vilken omfattning som eventuella problem finns. Vi har fått in massor av synpunkter på vad vi gör bra och det är saker vi ska fortsätta att göra och förstärka, säger kommunchef Jan Lilja.

Utformningen av den nya enkäten har skett i nära samarbete med de fackliga organisationerna och har arbetats om flertalet gånger för att alla parter ska känna att frågorna gör nytta.
- De fackliga organisationerna har gjort ett jättebra jobb och underlättat arbetet betydligt. Vi har haft en dialog och vi har kunnat diskutera oss fram till kärnan i en fråga, så att vi verkligen får ut och mäter det båda parter behöver svar på, säger personalchef Richard Bjöörn.

I år får också medarbetarna ge ett betyg på hur nöjd man är med Hagfors kommun som arbetsgivare. Där uppgår betyget till 6,66 på en skala från 1-10.
- Det får vi absolut vara nöjda med, men jag tror att vi kan bli mycket bättre om vi fokuserar på att åtgärda de brister som finns., säger Jan Lilja

Den fysiska arbetsmiljön når det lägsta medelbetyget i hela undersökningen med 3,07 på en 5-gradig skala. Medarbetarna upplever främst att det finns brister i ventilation, värme och kyla i lokalerna. Även frågor om arbetsbelastning, arbetstid och ergonomi behöver analyseras och arbetas vidare med.
Nu börjar arbetet med att analysera hela resultatet och lägga upp en plan för åtgärder på kort och lång sikt.

Har du frågor om undersökningen? Kontakta personalspecialist Helena Sjöö, helena.sjoo@hagfors.se, 0563-185 24

En sammanställning över resultatet från Medarbetarbarometern 2017 hittar du här Pdf, 4.2 MB. (Pdf, 4.2 MB).

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.