logo

Välkommen till samråd om vindkraft

Måndag 12 februari håller Bergvik Skog ett samråd för allmänheten om vindpark Gustav Adolf.

Samrådet kommer hållas på Hotell Monica mellan 18.30-21.00 där representanter från Bergvik Skog kommer att informera, diskutera och svara på frågor, samt ta emot dina synpunkter på planerna om att etablera en vindkraftpark i Hagfors kommun.

Som vi har berättat om tidigare tittar Bergvik Skog på möjligheterna att etablera en eller flera vindkraftparker inom Hagfors kommun, en möjlighet som samtliga kommunens politiska partier har ställt sig positiva till.

Utifrån Hagfors kommuns vindbruksplan har Bergvik Skog valt att undersöka tre områden i kommunens östra del att eventuellt etablera vindkrafts. Det är dels ett bergsområde norr om Gustavsfors, ett område öster om Stor-Ullen tillsammans med ett område på Vålberget öster om Gumhöjden.

Bakgrundsinformation
Bergvik Skog har sedan 2016 arbetat med sitt projekt vindpark Gustav Adolf. Man har genomfört förstudier och gjort flera olika typer av inventeringar. Man har haft ett informationsmöte för lokalsamhället och samråd har genomförts med länsstyrelsen och Hagfors kommun. Nu har man kommit till steget att hålla ett avgränsningssamråd med allmänheten och övriga berörda. Projekteringsarbete för vindkraft är en lång process som brukar ta flera år och enligt Bergvik kan en eventuell park vara klar som tidigast 2021.

Hagfors kommun är delaktig i processen genom att lämna synpunkter i samband med samråd. Miljö- och byggnämnden kommer också att yttra sig kring miljöfrågor i samband med att en ansökan om uppförande av vindkraftverken skickas in av Bergvik Skog till länsstyrelsen. Kommunen kommer också att behöva ta ställning till en miljöprövning av ansökan.

Läs mer om Bergvik skogs vindkraftsprojektering på deras hemsida.
Kontaktperson Torsten Persson, projektledare på Bergvik Skog, 023-583 74 eller torsten.persson@bergvikskog.se

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.