logo

Välbesökta närboendeträffar om Värmullenprojektet

Under februari månad har Hagfors kommun, som en del av projektet Lokal åtgärdsplan för Värmullen, arrangerat två stycken närboendeträffar för invånare som bor kring sjön.

Via ett lokalt vattenvårdsprojekt har Hagfors kommun, Uddeholms AB, Klarälvens vattenråd och Fortum gått samman i ett unikt samarbete för att undersöka hur vi tillsammans kan få Värmullen att må bättre.

För att berätta mer om projektet och vilka roller alla parter har i arbetet har boende kring sjön bjudits in till närboendeträffar.

Bra idéer från engagerade invånare
Över en kopp kaffe och smörgås lät vi även hagforsborna själva få diskutera vad de har för tankar kring sjön, miljön, närområdet och främst, vad de skulle vilja utveckla för mervärden som kan främja friluftsliv och rekreation kring sjön.

Idérikedomen var stor och vi tog med oss många bra idéer och synpunkter från träffarna. Några saker som kom upp på träffarna var:

  • Starta en intresseförening för sjön. Förslagsvis med namnet Värmullens vänner. I föreningen kan man ta upp frågor som rör fiske, badplatser, båtiläggningsplatser och kanske även genomföra egna initiativ som kommunen kanske inte skulle ha lika lätt att driva på egen hand.
  • En annan idé som många uppskattade var att ordna en ordentlig båtiläggningsplats eftersom befintliga är små och ganska igenväxta.
  • Öppna upp och ta bort sly kring sjön.
  • Bevara Sundbron och ta till vara på/utveckla fina rastplatser var också frågor som tycks ligga många hagforsbor varmt om hjärtat.

Vad händer nu?
Ett första steg i att ta tillvara på Hagforsbors intressen kring sjön kommer troligen att bli att starta föreningen Värmullens vänner. Klarälvens Vattenråd kommer ganska snart att ta initiativ till ett startmöte för att se hur man kan gå vidare med ett föreningsbildande.

Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta Johannes Ainegren, projektledare, 076-834 79 83.

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.