logo

Positivt resultat för sjätte året i rad

Hagfors kommuns bokslut för år 2017 visar ett positivt resultat på 14,5 miljoner kronor. Kommunens budget för 2017 var satt till 10,2 miljoner. Detta innebär att man får en positiv avvikelse från den förväntade budgeten på 4,3 miljoner. Kommunen når målet om 2% överskott, vilket tyder på god ekonomisk hushållning.

Bokslutet ska klubbas slutgiltigt först på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 26 mars.

– Det är ju jättekul att vi återigen kan rapportera ett sånt fint resultat. Vi har ju även gjort en del investeringar under året som till exempel utbyggnad av bredband, det nya torget och Drömlekplatsen i Ekshärad, säger Åsa Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet innebär också möjligheter till positiva satsningar. Under gårdagens kommunstyrelsemöte togs det beslut om att delar av vinsten ska avsättas till allvädersbanor på Hagforsvallen och fortbildning för personalen.

– De nya allvädersbanorna är slitstarka och kräver mindre underhåll än de som finns idag, så det är en fördel. Hagforsvallen kan behöva ett lyft och det är något som friidrottsföreningen länge önskat, fortsätter Åsa. Sen är fortbildning för vår personal oerhört viktigt. Våra anställda är vår främsta resurs och utbildning är viktigt för att man ska känna sig motiverad och nyfiken på att utvecklas i jobbet.

En av orsakerna till årets goda resultat är att kommunens olika avdelningar har kunnat hålla budget relativt väl. En ytterligare orsak är att skatteintäkter och generella bidrag också visar en positiv avvikelse mot budget med 7,9 miljoner kronor (inkluderande 5,4 miljoner från 2015 års stöd från regeringen vad gäller flyktingsituationen).

Ekonomichef Jonas Nilsson är även han nöjd över resultatet men ser att det finns utmaningar framöver:

–Jag är tacksam för ett positivt resultat i år igen men vi har tuffa år framför oss. Vi har utmaningar bland annat ur ett demografiskt perspektiv, till exempel blir andelen äldre invånare större. Det innebär att efterfrågan på exempelvis äldreomsorg och sjukvård ökar. Vi ser inte ut att göra lika positiva resultat framåt. Däremot har vi under 2017 amorterat så mycket som 85 miljoner i koncernen vilket innebär att låneskulden minskat med nästan 25% sedan 2016, säger han. 

 

 

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.