logo

Nu är det dags för 2018 års medborgarundersökning

I veckan landar årets medborgarundersökning i brevlådorna hos 850 invånare i Hagfors kommun

För att vi ska få en bra bild av vad invånare tycker om Hagfors kommun som plats och myndighet och för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår kommunala service, skickar vi ut en medborgarundersökning vartannat år.

Vad tycker du om Hagfors kommun som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytande och service i kommunen? Det är några av områdena som invånarna får tycka till om i årets undersökning.

Vem får göra medborgarundersökningen?
En enkät skickas ut till 850 slumpmässigt utvalda invånare i Hagfors kommun som svarar anonymt på enkäten.

När presenteras resultatet?
Efter att alla enkäter samlats in görs en sammanställning och under hösten kommer vi att presentera resultatet på 2018 års medborgarundersökning här på hagfors.se.

Ta del av tidigare medborgarundersökningar här (länk).

Publicerad av

Publicerad datum

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.